Patronaty i akredytacje

Patronat honorowy IAB Polska

To  wyróżnienie podkreślające szczególny charakter danego przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału przedstawicieli IAB Polska w tym przedsięwzięciu.

Patronatem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska mogą być objęte przedsięwzięcia o wysokim poziomie merytorycznym, mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez IAB Polska.

Patronatem mogą być objęte zarówno przedsięwzięcia organizowane przez Członków Zwyczajnych i Członków Nadzwyczajnych Związku, jak i przez podmioty non-profit niebędące członkami Związku. Każdorazowo priorytet mają jednak przedsięwzięcia organizowane przez Członków Związku.

W sytuacjach uzasadnionych strategicznym interesem IAB Polska Zarząd ma prawo podjąć decyzję o przyznaniu patronatu przedsięwzięciu organizowanym przez podmioty inne niż wymienione powyżej.

Jak uzyskać patronat?

  1. Zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem przyznawania patronatów
  2. Złóż wniosek o udzielenie patronatu, wypełniając formularz i wysyłając go na adres: d.zawadzka@iab.org.pl

 

Pobierz regulamin i wniosek >

Akredytacja DIMAQ

To szczególnego rodzaju wyróżnienie i oznacza wsparcie organizacyjne danego przedsięwzięcia przez IAB Polska, przy osobistym udziale przedstawicieli IAB Polska w tym przedsięwzięciu. Przedsięwzięcie akredytowane przez IAB Polska jest włączone do Programu Recertyfikacji DIMAQ.

Akredytacja DIMAQ może być przyznana zarówno przedsięwzięciom organizowanym przez Członków Zwyczajnych i Członków Nadzwyczajnych Związku, jak i przez podmioty niebędące członkami Związku. Decyzję o przyznaniu Akredytacji DIMAQ przyznaje Zarząd IAB Polska, który może zasięgnąć przy tym opinii Rady Nadzorczej IAB Polska.

Akredytacja DIMAQ jest przyznawana przedsięwzięciom o wysokim poziomie merytorycznym, mającym bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez IAB Polska. Oceny poziomu merytorycznego danego przedsięwzięcia dokonuje wyłącznie IAB Polska.

Jak uzyskać akredytację?

  1. Zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem przyznawania akredytacji
  2. Złóż wniosek o udzielenie akredytacji , wypełniając formularz i wysyłając go na adres: e.opach@iab.org.pl 

Pobierz wniosek >

Pobierz regulamin >

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Patronat honorowy IAB Polska:

Dorota Zawadzka
dyrektor ds. komunikacji i PR
E-mail: d.zawadzka@iab.org.pl
T: +48 572 942388


Akredytacja DIMAQ:

Ewa Opach
menedżer ds. edukacji i certyfikacji
E-mail: e.opach@iab.org.pl
M: +48  735 911 657