Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. IAB Polska dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.iab.org.pl oraz pozostałych serwisów działających pod markami i znakami towarowymi oraz identyfikacyjnymi którymi IAB Polska dysponuje i wykorzystuje je w swojej działalności (dalej jako: „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258896, posiadający numer NIP: 521-34-18-625 (dalej jako: „Administrator”, „IAB”, „IAB Polska”).
 1. Dane osobowe naszych Klientów, użytkowników serwisów, subskrybentów powiadomień, odbiorców informacji (dalej jako: „Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji projektów i wydarzeń organizowanych przez IAB, obsługi Klientów i użytkowników naszych serwisów internetowych, marketingu usług własnych Administratora oraz wysyłki pocztą elektroniczną spersonalizowanych powiadomień o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych.
 1. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, na rzecz i w imieniu podmiotów będących naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy (dalej „Zaufani partnerzy”) , w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody jego dane osobowe będą również przetwarzane dla celów marketingowych przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym członków IAB Polska oraz Zaufanych partnerów Administratora. Zgoda może
 1. Wyrażona przez Użytkownika zgoda jest dobrowolna i Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili ją odwołać. Informujemy jednak, że brak zgody może uniemożliwić przekazywanie Użytkownikom przez Administratora informacji i realizację niektórych usług.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. W szczególności dane przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy lub, odpowiednio, w okresie ważności zgody oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o: sprostowanie treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator w swoich serwisach internetowych wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z nich przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
 •  dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Więcej informacji o cookies Użytkownik może znaleźć na stronie serwisu IAB dostępnego pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/

10. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o identyfikatorze, numerze (w tym IP), wybranych parametrach i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące identyfikatora i numeru (w tym IP), wybranych parametrach i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych

11. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na biuro@iab.org.pl.

12. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz stosowanie przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji, co najmniej 9 lub Mozilla Firefox w wersji, co najmniej 4 lub Opera w wersji, co najmniej 10 lub innej przeglądarki odpowiadającej parametrami wyżej wymienionym. Dodatkowo w używanej przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript.

13. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów oferowanych przez Administratora internetowych prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.

14. Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@iab.org.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.