Anna Sakowicz

Anna Sakowicz IAB Polska

Anna Sakowicz

Anna Sakowicz

wiceprzewodnicząca rady nadzorczej
StarcomMediaVest