O nas

 

O Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród ponad 200 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie.

Przystąp do IAB Polska >

 

Misja

Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

IAB Polska filary

Cele IAB Polska

 • popularyzacja i rozwój rynku internetowego i interaktywnego jako niezależnego medium oraz istotnego elementu w zestawie mediów wykorzystywanych w komunikacji marketingowej;
 • informowanie o potencjale reklamowym internetu;
 • tworzenie i prezentowanie standardów jakościowych;
 • budowanie wśród klientów świadomości zakresu oczekiwań względem medium i rynku usług internetowych;
 • prezentowanie najnowszych światowych publikacji, prezentujących metody efektywnego wykorzystania internetu;
 • prowadzenie badań i wypracowanie wysokich standardów badawczych;
 • poparte badaniami ujednolicanie przekazu na temat efektywności nowych mediów i jej prezentacja na rynku;
 • szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania potencjału Internetu;
 • dostarczanie wiedzy o kształtującym się ustawodawstwie internetu;
 • poparte autorytetem reprezentowanie interesów firm z branży reklamy interaktywnej, sprzedaży elektronicznej oraz marketingu online, a także stymulowanie dialogu między tymi segmentami rynku;
 • organizowanie lokalnych spotkań i ogólnopolskich akcji edukacyjnych;
 • wpływanie na kształt przepisów regulujących funkcjonowanie rynku mediów interaktywnych.

IAB Polska realizuje cele m. in. poprzez następujące działania:

 • opracowanie schematów najlepszych rynkowych standardów, dobrych praktyk i kodeksów, a także materiałów edukacyjnych o marketingu interaktywnym w ramach pracy grup roboczych;
 • tworzenie programu certyfikacji firm branży marketingu interaktywnego;
 • reprezentacja firm członkowskich wobec legislatorów i regulatorów, takich jak: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), Ministerstwo Gospodarki (MG), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) i wielu innych;
 • dostarczanie badania Adex oraz raportów dotyczących rynku, m. in:  „IAB/ MEC WebTrack – pomiar efektywności wizerunkowej reklamy internetowej, badanie nagrodzone wyróżnieniem w IAB Europe Research Awards „Prywatność w sieci – komunikacja marketingowa online z perspektywy internautów;
 • pozycjonowanie ekspertów wywodzących się z firm członkowskich poprzez współpracę z dziennikarzami oraz uczelniami wyższymi;
 • organizowanie najważniejszych wydarzeń branżowych, m. in: Forum IAB – największa w Polsce konferencja poświęcona e-marketingowi, MIXX Awards & Conference – konkurs i konferencja dla twórców najlepszych kampanii reklamowych w internecie;
 • organizacja i koordynacja akcji istotnych z punktu widzenia branży interaktywnej (np. „Oglądaj Legalne” – promująca legalne treści video w internecie, „Reklamuj Świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy” – promująca reklamowanie się w sieci w serwisach legalnych, „Komentuj. Nie obrażaj” – wyznaczająca standard dyskusji w sieci, „Bezpieczne interneciaki” – promująca zagadnienia bezpieczeństwa dzieci w internecie i szereg innych);
 • opracowanie i prowadzenie DIMAQ – pierwszego w Polsce programu standaryzacji i certyfikacji kompetencji digital marketingowych, który definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego, pozwala na jego porównywanie i ewaluację. Obecnie program jest sukcesywnie wprowadzany w innych europejskich krajach.

IAB na świecie

Interactive Advertising Bureau (IAB) to założona w USA w 1996 roku, działająca obecnie w kilkudziesięciu krajach, organizacja zrzeszająca podmioty rynku interaktywnego. Głównym zadaniem IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku reklamy interaktywnej. W 2001 roku pierwotna nazwa Internet Advertising Bureau została zmieniona ze względu na zmiany zachodzące na rynku – internet rozwinął i zintegrował się z technikami mobilnymi i alternatywnymi kanałami przekazu. Nowa nazwa bardziej odpowiada więc charakterowi współczesnej reklamy online.

Interactive Advertising Bureau działa obecnie w kilkudziesięciu krajach na świecie. Wszystkie lokalne oddziały stowarzyszenia działają niezależnie i posiadają swobodę we wprowadzaniu regulacji na rynkach, które reprezentują.

IAB Polska jest samodzielną, niezależną organizacją jednak utrzymuje bliskie kontakty z członkami IAB w Europie, USA i w innych częściach świata.

Poszczególne organizacje lokalne współpracują ze sobą bowiem w zakresie wymiany know-how oraz prowadzą wspólne projekty badawcze, wprowadzające standardy reklamy, regulujące i stymulujące rozwój rynku, obejmując swym zasięgiem rynek interaktywny na świecie. Europejskie, lokalne organizacje, działające pod szyldem IAB działa jako stowarzyszenie IAB Europe.

Przystąp do IAB Polska >