Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego

24.01.2018

IAB Polska po raz drugi wypowiada się w sprawie rozwiązań zniechęcających m.in. organizacje pracodawców do angażowania się w proces stanowienia prawa w Polsce.

Pobierz pełną treść stanowiska