Stanowisko IAB Polska dot. projektu rozporządzenia ePrivacy

15.01.2018

W związku z kontynuacją prac w Radzie UE nad projektem rozporządzenia ePrivacy, które w bieżącym półroczu będzie prowadziła Prezydencja Bułgarska, IAB Polska przypomina o wszystkich wątpliwościach branży internetowej związanych z tą regulacją.

Pobierz pełną treść pisma