Stanowisko dot. umów powierzenia przetwarzania danych

01.02.2019

W odpowiedzi na zaproszenie UODO do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących umów powierzenia przetwarzania danych, IAB Polska przedstawiło swoje propozycje dotyczące standardowych klauzul umownych.

Pobierz treść stanowiska