Stanowisko dot. kolejnej wersji projektu rozporządzenia ePrivacy

11.05.2018

IAB Polska po raz kolejny przekazało Ministerstwu Cyfryzacji swoje negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia dot. poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej.

Pobierz treść stanowiska