Stanowisko do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

22.10.2018

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, IAB Polska przekazało stanowisko zawierające sugestię kilku poprawek i doprecyzowań.

Pobierz treść stanowiska