Stanowisko do Komunikatu KE dot. wspólnej europejskiej przestrzeni danych

26.07.2018

W odpowiedzi na konsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji, IAB Polska przygotowało stanowisko do komunikatu KE dot. wspólnej europejskiej przestrzeni danych, w którym przede wszystkim zajęliśmy się kwestią dostępu do danych sektora prywatnego.

Pobierz treść stanowiska