IAB Europe position paper on the proposal for a platform-to-business regulation

07.11.2018

IAB Europe wypowiada się w sprawie projektu rozporządzenia P2B.

Pobierz treść stanowiska