Stanowiska IAB Europe

IAB Europe position paper on the proposed ePrivacy regulation

31.10.2018
IAB Europe zaktualizowało swoje stanowisko dot. projektu rozporządzenia ePrivacy.

IAB Europe position paper on the proposal for a platform-to-business regulation

07.11.2018
IAB Europe wypowiada się w sprawie projektu rozporządzenia P2B.

Oświadczenie IAB Europe dot. skargi Panoptykon do UODO

29.01.2019
IAB Europe przyjmuje do wiadomości fakt złożenia skargi przez Panoptykon do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której Fundacja czyni zarzuty wobec standardów technicznych mających na celu usprawnianie procesów reklamowych w internecie. IAB Europe jest zdania, że skargi są zasadniczo błędnie kierowane na IAB Europe lub IAB Tech Lab oraz wnioskodawcy nie udowodnili żadnego naruszenia przepisów RODO. Poniżej pełna wersja oświadczenia:  

Stanowisko dot. kwestii warunkowego dostępu do usług w ePrivacy

22.05.2019
IAB Europe wraz z innymi organizacjami branżowymi: EACA, FEDMA, EPC, EGTA i NME wysłało do Stałych Przedstawicielstw Państw Członkowskich UE pismo dot. kwestii conditionality of access to ad-funded services on consent in the ePrivacy Regulation.

Stanowisko IAB Europe do wytycznych EROD nr 2/2019

24.05.2019
IAB Europe przekazało uwagi do wytycznych EROD nr 2/2019 dot. przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy (processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects). Dodatkowo, zgodnie z programem prac EROD na lata 2019/2020 (EDPB Work Program 2019/2020) planowane jest wydanie nowych wytycznych oraz aktualizacja wytycznych grupy art. 29, w tym np. tych dot. uzasadnionego interesu.