Grupy Robocze

IAB Grupy Robocze

Grupy Robocze

Członkowie IAB Polska mają możliwość aktywnego udziału w Grupach Roboczych, które zajmują się kluczowymi kwestiami w zakresie reklamy internetowej. W ramach IAB działają obecnie niżej wymienione Grupy Robocze pracujące nad inicjatywami z wybranych obszarów marketingu online:


Adblocki – zadaniem Grupy Roboczej jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom blokowania reklam internetowych na ekosystem gospodarki cyfrowej w polskim internecie oraz ochrona interesów wydawców online, reklamodawców oraz twórców legalnych treści cyfrowych. Działanie grupy obejmuje takie aktywności jak: uświadamianie roli reklamy w finansowaniu rzetelnych, legalnych i darmowych treści wydawniczych, poprawę jakości korzystania z serwisów internetowych w kontekście emisji reklam, zachęcanie użytkowników polskiego internetu do zaprzestania blokowania reklam w legalnie działających serwisach internetowych, ograniczenie zjawiska piractwa oraz nieuczciwych praktyk w sieci, technologiczne wsparcie branży internetowej w kontekście adblocków. Szefem grupy jest Paweł Kopacki, Wirtualna Polska Media S.A.


Afiliacja – grupa powstała w pierwszej połowie 2019 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele sieci afiliacyjnych oraz najwięksi wydawcy afiliacyjni działający na polskim rynku. Grupa ma w planach prowadzenie kampanii edukacyjnych (popularyzacja marketingu afiliacyjnego), stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. W pierwszej kolejności planowane jest skatalogowanie kluczowych obszarów marketingu afiliacyjnego aby na tej podstawie stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk.


Agencje interaktywne – to jedna z najstarszych grup w strukturach IAB Polska. Jej działania opierają się na usprawnianiu komunikacji na linii klient-agencja i podnoszeniu jakości realizowanych projektów w marketingu online. Grupa opiniuje i wprowadza standardy branżowe oraz proponuje rozwiązania w zakresie budowy wizerunku agencji stowarzyszonych w IAB Polska. Szefem grupy jest Sławomir Skowerski, GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp. kom.

Zbiór Case Study – Agencje Interaktywne

Ścieżka przetargu na usługi interaktywne


Audiowideo – działa od 2010 roku, realizując projekty edukacyjne, badawcze i promocyjne – w pierwszych latach związane z usługami wideo online, a od 2012 roku (w związku z rosnącym segmentem usług muzycznych online) także z obszarem audio. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat tych obszarów, prezentowanie dynamiki ich wzrostu oraz wyzwań rynkowych. W zakresie zainteresowań tej grupy mieści się potencjał mediowy związany z usługami audiowideo oraz możliwości promocyjne, jakie stwarzają one dla marketerów. Szefem grupy jest Rafał Jung, Teads.

Perspektywy rozwojowe Wideo Online

Zbiór Case Studies – Wideo Online

Poradnik Wideomarketing 

Wideoporadniki IAB


Badania – działa od 2010 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców, domów mediowych oraz wielu innych podmiotów rynku online. Celem grupy jest edukacja rynku, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Szefem grupy jest Paweł Kolenda, IAB Polska.


Brand Advertising Online – zespół ten zajmuje przede wszystkim: promowaniem dobrych praktyk, edukowaniem rynku, standaryzacją rozwiązań, a także badaniami rynku oraz tworzeniem case studies. W pracach biorą udział przedstawiciele czołowych wydawców, sieci reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych. Dzięki temu grupa na bieżąco weryfikuje zapotrzebowanie rynku pod kątem zachodzących zmian i odpowiednio uzupełnia standardy. Szefem grupy jest Bartłomiej Buczkowski, Wirtualna Polska Media S.A.

Zbiór Case Studies – Brand Advertising 

Poradnik Brand Advertising Online


Brand Safety – grupa koncentruje się na zagadnieniach związanych z narzędziami i procesami w reklamie online, które mają za zadanie zapobiegać wyświetlaniu reklamy reklamodawcy w niechcianym lub szkodliwym dla marki kontekście. Kluczowe w działaniach Grupy jest zapewnienie, poprzez edukację, wzrostu świadomości reklamodawców co do znaczenia otoczenia ich działań komunikacyjnych. Grupę prowadzi Marta Sułkiewicz, Gemius S.A.


Content Marketing i Reklama Natywna – grupa skupia przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w codziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu treści. Jej celem jest edukacja rynku w zakresie content marketingu oraz reklamy natywnej. Wśród podejmowanych przez tę grupę inicjatyw należy wyróżnić: poradniki content marketingu i reklamy natywnej, raporty, case study oraz edukację za pomocą profilu w mediach społecznościowych – Content Lab. Szefem grupy jest Marta Nowicka, Media Impact.

Raport: Content Marketing

Przewodnik Content Marketingu

Content Marketing Case Studies

Przewodnik po reklamie natywnej


Cyberbezpieczeństwo – grupa składa się z ekspertów cyber security, reprezentujących największe podmioty branży e-marketingu. Celem działania jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk poprawiających bezpieczeństwo cyfrowe firm, tworzenie wspólnego katalogu potencjalnych zagrożeń oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie u zainteresowanych podmiotów. Szefem Grupy jest Jędrzej Trzciński, Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.


 E-commerce – grupa wspiera działania edukacyjne na temat możliwości i rozwiązań reklamowych w zakresie reklamy internetowej. Prowadzi też działania mające na celu zrozumienie problemów sklepów internetowych i zajmuje się promocją e-handlu, który w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Buduje pozytywny wizerunek zakupów online poprzez działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa e-handlu w Polsce oraz wypracowuje metody promocji zakupów w internecie, a także samoregulacje. Szefem grupy jest Justyna Spytek, TradeTracker Poland Sp. z o.o.

Poradnik E-commerce

Poradnik E-commerce dla kupujących 


E-mail Marketing – grupa zrzesza największych dostawców systemów do e-mail marketingu oraz usług pocztowych w Polsce. Celem działania jest tworzenie dobrych praktyk w zakresie komunikacji e-mail marketingowej oraz edukacja rynku w zakresie efektywnego wykorzystania tego kanału komunikacji. Szefem grupy jest Paweł Sala, FreshMail Sp. z o.o.

Poradnik E-mail marketing

Dobre praktyki e-mail marketingu

Poradnik E-mail marketing 2012


E-marketing w Finansach – Pierwsza w historii IAB Polska Grupa Branżowa, której członkami są reprezentanci największych banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku. Celem grupy jest prowadzenie kampanii edukacyjnych zarówno dla branży finansowej, jak i dla własnych zespołów, wewnątrz organizacji, a także stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń. Grupę prowadzi Jakub Jaśkiewicz, mBank S.A.


Gry i Esport – skupia ekspertów polskiej branży internetowej, którzy współpracują na rzecz popularyzacji e-sportu i gamingu, wskazując markom kierunki do współpracy w szeroko pojętym obszarze gier wideo i e-sportu. Grupę tworzą praktycy branży – przedsiębiorcy z rynku gier i e-sportu, przedstawiciele mediów oraz specjaliści z agencji realizujących gamingowe projekty dla klientów. Celem działania grupy jest: ewangelizacja e-sportu wśród branży mediowej i reklamodawców, współpraca z organami państwowymi mająca na celu wypracowanie reguł postępowania przy transmisjach gier w mass mediach oraz współpraca z instytucjami przy budowaniu struktur organizacyjnych polskiego e-sportu. Do dotychczasowych inicjatyw tej grupy należy organizacja konferencji IAB HowTo: play e-sports & gaming marketing. Szefem grupy jest Szymon Kubiak, Mediacom.


Marketing Automation – poprzez działania edukacyjne grupa koncentruje się na zaprezentowaniu szerszego kontekstu Marketing Automation. Zamiast postrzegania automatyzacji przede wszystkim przez pryzmat narzędzi, skupia się na zachodzących zmianach, które radykalnie wpłyną na marketing i sposoby docierania do właściwych klientów, we właściwym czasie, z właściwym komunikatem, przez właściwy kanał komunikacji. Szefową grupy jest Agnieszka Jaworska, Dentsu Aegis Network Polska Sp. z o.o..


Mobile Marketing – grupa ta zajmuje się propagowaniem działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacją rynku w zakresie dostępnych narzędzi i form mobile marketingu. Jej celem jest wypracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich popularyzacja oraz efektywne wykorzystanie. Wśród członków grupy znajdują się m.in. wydawcy internetowi, sieci reklamowe, agencje interaktywne oraz domy mediowe. Grupę prowadzi Tomasz Szulkowski, [m]spark.

Perspektywy rozwojowe Mobile online w Polsce

Marketing Mobilny 2015 – Case Study

Poradnik Mobile

Raport Mobile 2012

Zbiór Case Studies – Mobile 2012

Poradnik Marketing Mobilny 2012


Programmatic – celem tej grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefem grupy jest Elżbieta Kondzioła, Lovemedia.

Raport Programmatic

Raport Real Time Bidding


Prawna – grupa zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głównym celem jest wypracowywanie we współpracy z zarządem wspólnego dla całej branży internetowej stanowiska dotyczącego poszczególnych aktów prawnych, a także opracowywanie stosownych komentarzy i interpretacji prawnych. W planach grupy jest m.in. budowanie dobrych relacji z legislatorami i regulatorami oraz ich edukacja w zakresie funkcjonowania modeli biznesowych w branży interaktywnej oraz wpływu na nią poszczególnych aktów prawnych. Jednym z jej istotnych zadań jest proponowanie aktów samoregulacji lub koregulacji jako skutecznej alternatywy dla regulacji prawnych. Szefem Grupy jest Marcin Gotkiewicz, Wirtualna Polska.


SEM – grupa pracuje na rzecz edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach internetowych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głównych celów jej funkcjonowania jest ustanawianie i przestrzeganie standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrzeszone. Zaowocowało to stworzeniem kodeksu dobrych praktyk, który dostępny jest na stronach IAB Polska. Ponadto grupa prowadzi fanpage SEM. Szefem grupy jest Łukasz Iwanek, Internetica Search Marketing.

Zbiór Case Study – SEM

Poradnik dla internetowego reklamodawcy

SEM bez tajemnic – porady wideo od IAB Polska

Dobre praktyki SEO\SEM

Poradnik Wyszukiwarki


Social Media – grupa robocza Social Media skupia swoje działania wokół uporządkowania tematów związanych z mediami społecznościowymi. Efektem tych działań będzie m.in. publikacja raportu/poradnika edukacyjnego „Social Media w Polsce”, który nie tylko będzie definiował media społecznościowe, opisywał kluczowe kanały, ale również pokazywał możliwości działań płatnych oraz konsumpcję poszczególnych kanałów przez określone pokolenia. Szefową grupy jest Barbara Drapała, Head of Social Media w Performics.


UX/ Usability – skupiona jest na obszarze projektowania i badania produktów interaktywnych. Kluczowym zadaniem grupy jest popularyzacja zagadnienia user experience i usability jako istotnej strategii dla tworzenia nowoczesnych produktów i usług. W ramach swoich celów grupa skupia się na edukacji w obszarze UX, promocji poprzez publikacje standardów badawczo-projektowych oraz wspieraniu dalszego rozwoju dziedziny UX w Polsce. Obowiązki szefa Grupy Roboczej pełni Katarzyna Kukułka, VML Poland.


Viewability – grupa koncentruje się na tworzeniu standardów wyświetlania reklam, zapewniających jednolity sposób weryfikacji ich efektywności oraz zwiększających skuteczność kampanii. Celem działania Grupy jest jednocześnie pomoc w budowaniu zaufania marketerów do opłacalności wydatków na reklamę online. Szefem Grupy jest Marta Sułkiewicz, Gemius S.A.


Wydawcy Wielomediowi – grupa robocza zajmuje się wspieraniem i rozpowszechnianiem wśród wydawców mechanizmów i sposobów skuteczniejszej walki z podmiotami naruszającymi własność twórców działających w modelu B2B i B2C. Zajmuje się też rozwojem aktywności wielomediowej wydawców, ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych i ofert dwumediowych. Grupa zaangażowana jest w budowanie relacji z podmiotami działającymi na poziomie europejskim jak ENPA czy OPA Europe.


 

Dołącz do Grupy Roboczej

Wypełnij formularz i dołącz do Grupy Roboczej.

Regulamin Grup Roboczych

Regulamin Funkcjonowania Grup Roboczych IAB Polska

Kontakt

Anna Garwolińska
menedżer ds. relacji i inicjatyw członkowskich
E-mail: a.garwolinska@iab.org.pl
M: +48 515 298 577