DIMAQ – Digital Marketing Qualification

18.09.2015

DIMAQ-logo-complex-RGB

Digital Marketing Qualification to program certyfikacji kompetencji e-marketingowych. W październiku 2015 IAB Polska wprowadził pierwszy branżowy standard walidacji i certyfikacji  kompetencji pracowników rynku usług e-marketingowych zgodny z Krajową Ramą Kwalifikacji, jako potwierdzenie kwalifikacji nabytych w oparciu o efekty uczenia się.

IAB Polska wdraża innowacyjne rozwiązanie w branży e-marketingowej, które zapewnia kompleksową informację o kwalifikacjach, podnosi jakość usług oraz zaufanie i bezpieczeństwo wszystkich interesariuszy. Certyfikacja to autorski system IAB Polska.

Certyfikaty DIMAQ przyznawane są na dwóch poziomach: ogólnym (professional) oraz specjalistycznym (expert) w obszarach efektywności i komunikacji (od 2017 roku).

dimaq-grafika

Egzamin na poziomie ogólnym przeprowadzany jest podczas sesji w siedzibie IAB Polska, za pośrednictwem platformy online. Każdy z uczestników otrzymuje test z pytaniami jednego lub wielokrotnego wyboru. Zdanie egzaminu jest warunkowane udzieleniem minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W przypadku niepowodzenia do egzaminu można przystąpić ponownie po 3 miesiącach.

Metodologia programu opracowana została przez ekspertów powołanych przez IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Certyfikat oznaczony jest numerem i edycją, a jego autentyczność można zweryfikować na stronie DIMAQ. Dokument ma ograniczoną czasowo ważność, którą można przedłużyć poprzez m.in. uczestnictwo w programie recertyfikacji.

Więcej informacji o DIMAQ można znaleźć na stronie www.dimaq.pl 

Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące DIMAQ, napisz dimaq@iab.org.pl

Ewa Opach
menedżer ds. edukacji i certyfikacji
E-mail: e.opach@iab.org.pl
M: +48 735 911 657

PRZEJDŹ NA STRONĘ DIMAQ.PL

 

DIMAQ:

– program dostępny dla wszystkich uczestników rynku
– metodologia opracowana przez najwybitniejszych praktyków branży online zrzeszonych w IAB Polska
– certyfikaty zgodne z założeniami określonymi w Krajowej Ramie Kwalifikacji (KRK) oraz Europejskiej Ramie Kwalifikacji (EQF)
– szeroki zakres weryfikowanej wiedzy