Czy będą rekordowe 2 miliardy w roku 2012?

15.11.2012
Według badania IAB AdEx, przeprowadzonego przez PwC na zlecenie IAB Polska, wartość polskiego rynku reklamy on-line w trzecim kwartale 2012 wyniosła 485 milionów złotych. Jest to o 5% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W podziale na formaty reklamowe dotychczasowe trendy są zachowane, między innymi obserwowany jest dalszy wzrost SEM i reklamy wideo.

Pomimo ciągłych spadków na wydatki reklamowe w prawie wszystkich mediach, rynek online nadal rośnie, osiągając po trzech kwartałach 2012 już 18,9% całego tortu reklamowego w Polsce (za Starlink). Według AdEx reklama online w sumie w tym roku zarobiła już 1,52 miliarda i wszystko wskazuje na to, że pomimo trudnej sytuacji na rynku mediowym, rok 2012 przyniesie dla reklamy cyfrowej rekordową wartość.

Reklama online cały czas jest na plusie, jednak spowolnienie gospodarcze i pogarszająca się ogólna sytuacja na rynku reklamowym powodują, że dynamika wzrostów z kwartału na kwartał wyhamowuje. Mimo to, z optymizmem będę czekał na wyniki czwartego kwartału i całego roku – myślę, ze bariera 2 mld złotych jest cały czas w zasięgu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe trendy panujące na rynku reklamy cyfrowej, potwierdzają się oczekiwania ekspertów. Dominuje SEM i Display – każdy z typów pozyskuje ponad jedną trzecią tortu reklamowego online. Warte odnotowania są też solidne wzrosty reklamy wideo. Dynamika w tym segmencie mogłaby być jeszcze większa, gdyby na rynku było więcej dostępnej powierzchni reklamowej. Mimo stale i szybko rosnącej oglądalności treści wideo online, popyt na reklamę wideo przez większość czasu przewyższa podaż.

W czołówce rankingu branżowego nastąpiły drobne przetasowania, jednak grono ścisłych liderów pozostaje to samo. Finanse, motoryzacja i handel wygenerowały 42% wydatków na reklamę online. Artykuły FMCG, zgrupowane na podstawie poniższej klasyfikacji, stanowiły łącznie 11%, podczas gdy dobra trwałe ponad trzykrotnie więcej (37%). Największy wzrost rok do roku wykazała branża motoryzacyjna.

Na uwagę zasługują duże wzrosty w kategoriach branżowych: finanse i motoryzacja. Te branże globalnie zmniejszały swoje wydatki na reklamę, ale jeśli chodzi o internet ich wydatki wzrastały w tempie dwucyfrowym.

O badaniu:

IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.

W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na rynku.

Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jaki prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.

Kontakt w kwestiach metodologicznych:

Paweł Kolenda

Paweł Kolenda

Paweł Kolendamenedżer ds. badań


E-mail: pkolendaiab.com.pl

T: 22 434 21 77

Kontakt dla mediów:

Szymon Kuc

Szymon Kuc

Szymon Kuckoordynator ds. marketingu i pr


E-mail: szkuciab.com.pl

M: +48 608 530 904