IAB Europe AdEx Benchmark 2016: europejski rynek reklamy online nadal z dwucyfrowym wzrostem i wartością ponad 40 mld Euro

24.05.2017

Według badania AdEx Benchmark zrealizowanego na zlecenie IAB Europe reklama online zanotowała w 2016 r. wzrost o 12,2% na rynku europejskim, a jej wartość wyniosła 41,8 mld EUR. W Polsce wartość reklamy online wyniosła 3,6 mld zł (866 mln EUR), notując 14% wzrost. (europejska edycja badania nie uwzględnia wydatków na e-mail marketing, więc wartość polskiego rynku w tym zestawieniu różni się nieznacznie opublikowanej przez IAB Polska 5 maja br.).ad bench news (1)

Analiza porównawcza AdEx Benchmark pokazuje wzrost reklamy online we wszystkich 27 krajach biorących udział w badaniu, przy czym w 20 krajach po raz trzeci osiągnął on wartość dwucyfrową. W trzech z nich wzrost wydatków na reklamę przekroczył 30%: w Rumunii – 36.9%, na Słowenii – 32.2%, w Irlandii – 31.4%. Najwyższą wartość reklama online miała w krajach:

  1. Wielka Brytania – 14.2 mld EUR
  2. Niemcy – 5.9 mld EUR
  3. Francja – 4.2 mld EUR
  4. Rosja – 2.6 mld EUR
  5. Włochy -2.3 mld EUR

Europejski rynek reklamy internetowej jest już nie tylko pełnoprawnym kanałem komunikacji, ale staje się kanałem wiodącym. Polska wypada na tym tle bardzo korzystnie i nadal widać ogromny potencjał wzrostu. Na tak dużym i dynamicznie rosnącym rynku coraz większego znaczenia nabiera budowa transparentnego ekosystemu reklamowego

– komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska.

W 2016 roku display (reklama graficzna) po raz kolejny wyprzedził pozostałe kategorie pod względem tempa rozwojowego – jego dynamika wzrostu wyniosła 13,8%, a wartość prawie 16 mld EUR. W Polsce dynamika tego formatu to 18%, a jego udział w torcie reklamowym online przekroczył 50%.

Siłą napędową wzrostu rynku reklamowego online była w 2016 roku reklama mobilna z dynamiką ponad 50% (w Polsce 64%), przy czym w niektórych krajach przekroczyła ona 100%. Wartość reklamy display na urządzeniach mobilnych osiągnęła 5,4 mld EUR i stale rośnie. Zwiększył się także jej udział w całym rynku reklamy display i wynosi 33,3%, przy czym dynamika wzrostu osiągnęła w 2016 roku 53,3%.

Marketing w wyszukiwarkach (SEM) pozostaje w dalszym ciągu na arenie europejskiej największą kategorią reklamy online pod względem przychodów o dynamice 12,9% oraz wartości rynku 19,1 mld EUR. W Polsce – podobnie jak w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej – SEM znajduje się na drugim miejscu formatów reklamowych. Jego dynamika nad Wisłą wyniosła 9%.

W 2016 r. kraje Europy Centralnej i Wschodniej bardziej niż kiedykolwiek przyczyniły się do wzrostu branży w Europie. Osiem krajów w regionie odnotowało wzrost powyżej 15%. Polska, Czechy i Turcja należą do liderów reklamy mobilnej i wideo. Równocześnie dojrzałe rynki Europy Zachodniej są w dobrej kondycji – Wielka Brytania i główne rynki nordyckie przewyższają średnią europejską mimo i tak  wysokiego poziomu wydatków na reklamę online w przeliczeniu na jednego mieszkańca

 – powiedział Qingzhen Chen, starszy analityk, IHS Markit.

Szczegółowe informacje dostępne w raporcie z badania.

Pobierz raport

Informacje na temat analizy AdEx Benchmark

Analiza porównawcza AdEx Benchmark przeprowadzana przez IAB Europe dzieli rynek reklamy online na trzy kategorie: reklama graficzna (Display), wyszukiwanie (Search) oraz ogłoszenia i katalogi (Classifieds and Directories). U podłoża wzrostu tych formatów reklamy online leży zmiana preferencji użytkowników co do urządzeń, z których korzystają, oraz zmieniające się wzorce konsumpcji.

Dane zostały opracowane przez IAB Europe na podstawie informacji przekazanych przez krajowe oddziały IAB w Europie. Dane są następnie przetwarzane i poddawane analizie przez IHS Markit. Raport zawiera informacje za 2016 r. o wielkości i wartości rynku dla następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Słowenia, Rumunia, Rosja, Hiszpania, Słowacja, Serbia, Turcja, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dane uwzględniają rok kalendarzowy 2016 od stycznia do grudnia. Pierwsza analiza AdEx Benchmark została opracowana w roku kalendarzowym 2006, a aktualny raport jest jedenastym z kolei. Display uwzględnia banery na komputerach PC i urządzeniach mobilnych, rich media i formaty wideo.