Znamy zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego

09.03.2017

Znamy już zwycięzców V edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego organizowanego przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główna Handlowa w Warszawie.

Konkurs skierowany był do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili swoje prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego w okresie od  01 stycznia 2012 r. do 15 stycznia 2017 r .

Nadesłane prace oceniane były przez Jury, w którego skład weszli certyfikowani trenerzy DIMAQ - oficjalnego systemu certyfikacji kompetencji digital marketingu w Polsce prowadzonego przez IAB Polska.
Spośród wszystkich nadesłanych prac do II etapu zostało zakwalifikowanych dziesięć, z których  Jury ostatecznie wyłoniło siedmioro laureatów.

Zakres tematyczny nadesłanych prac był szeroki – od specjalistycznych zagadnień związanych z reklamą internetową po wieloaspektowe problemy ewolucji rynków produktów internetowych. Różnice w podejściach wystąpiły również w zakresie metod badawczych. Część prac miała charakter jakościowy, w pozostałych natomiast zastosowano metody statystyczne lub ekonometryczne. Zróżnicowanie prac dyplomowych obrazuje szerokość i złożoność obszaru badawczego, jakim jest marketing w internecie - mówi Tymoteusz Doligalski, współorganizator Konkursu, kierownik Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cieszy mnie fakt, że na 6 najlepszych prac, aż 5 jest autorstwa kobiet – dodaje Ewa Opach, organizator Konkursu, menedżer ds. edukacji i certyfikacji, IAB Polska.

Decyzją Jury zwycięzcą V edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego została Karolina Pierzchała za pracę magisterską: Znaczenie zaufania w przedsiębiorstwie z modelem biznesowym opartym na ekonomii współdzielenia (SGH).

Ekonomia współdzielenia to temat, który od pewnego czasu szalenie mnie interesuje. Kilkukrotnie korzystałam z takich usług i mając raczej pozytywne doświadczenia, zastanawiałam się, jak to się dzieje, że pomimo, iż tak powszechnie mówi się o znieczulicy panującej we współczesnym społeczeństwie, nie boimy się wchodzić w tak bezpośrednie interakcje z nieznajomymi i tak ochoczo korzystamy z rozwiązań współdzielenia. Stąd temat mojej pracy, w której zgłębiłam rolę zaufania w ekonomii współdzielenia i wskazałam model pokazujący, jak budować skuteczne mechanizmy, które będą wspierały wzajemne zaufanie i bezpieczeństwo użytkowników – mówi zwyciężczyni.

Ciekawa, odważna praca na temat sharing economy.  Z racji nowości zagadnienia trudna do ugryzienia pod kątem konspektu i źródeł. Ciekawe podejście i oryginalne, autorskie zaprezentowanie podziału pracy. Zdecydowanie najbardziej nowatorska –  komentuje zwycięską pracę  Artur Maciorowski, certyfikowany trener DIMAQ, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu, eCode.pl

Zgodnie z Regulaminem Pani Karolina wygrywa  bezpłatne uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  oraz płatne praktyki u jednego z Partnerów Konkursu.

Pozostałymi laureatami Konkursu zostali:

  • Małgorzata Wasyl  za pracę magisterską: Kreowanie wizerunku marki za pomocą strategii content marketing na przykładzie pracuj.pl ( UJ)
  • Arleta Piłat za pracę magisterską: Potencjalni odbiorcy reklamy internetowej w Polsce ( SGH)
  • Joanna Frej za pracę magisterską: Ewolucja konsumpcji muzyki w kontekście przełomu technologicznego ( SGH)
  • Tomasz Olchawa za pracę licencjacką: Stan i perspektywy rozwoju programmatic buyingu na rynku polskim  (UE Kraków)
  • Maria Jędrzejewska za pracę licencjacką: Analiza wskaźnika Click_through Rate w obszarze e-mail marketingu (SGH)

Nagrodami dla autorów wyróżnionych prac są płatne praktyki zawodowe u Partnerów Konkursu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!