Wytyczne ICO dot. cookies i innych podobnych technologii

12.07.2019

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wytycznymi brytyjskiego urzędu
 ochrony danych osobowych dot. stosowania cookies i innych podobnych technologii, takich jak odcisk palca urządzenia i śledzące piksele.

ICO zaktualizowało swoje dotychczasowe materiały dot. cookies, gdyż od wejścia w życie przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) korzystanie z plików cookies podlega dwóm reżimom prawnym: RODO oraz przepisom wdrażającym do prawa krajowego dyrektywę 2002/58/WE dot. o prywatności i łączności elektronicznej (ePrivacy), czyli w Polsce przepisom ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Taki stan rzeczy powoduje – zdaniem ICO – niepewność i wątpliwości dot. zależności pomiędzy RODO a ePrivacy, a wytyczne mają je wyjaśnić i rozwiać narosłe mity. Wytyczne spisano w przewodniku, który można pobrać poniżej.

POBIERZ  PRZEWODNIK 

Do końca lipca br. spodziewamy się również wytycznych dot. cookies francuskiego regulatora – CNIL.