Włodzimierz Schmidt w Radzie do Spraw Cyfryzacji

07.02.2019

Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska, został wybrany do składu Rady do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji. Rada ds. Cyfryzacji to najważniejsze ciało doradcze Ministra Cyfryzacji i Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

w_szWłodzimierz Schmidt został powołany do Rady do Spraw Cyfryzacji z rekomendacji Business Centre Club (BCC). Rada jest  organem doradczym i think-tankiem, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem Ministra Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. W skład trzeciej kadencji Rady w wchodzi łącznie 20 ekspertów, których zdaniem jest m.in opiniowanie dokumentów strategicznych i innych związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego, współpraca w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Szczegółowe informacje i pełny skład Rad: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowy-sklad-rady-do-spraw-cyfryzacji2019