Viewability: weź udział w publicznych konsultacjach na temat standardów

03.07.2017

Grupa Zadaniowa ds. viewability IAB Polska w czerwcu 2017 r. opracowała projekt dokumentu wyznaczającego standardy viewability w kampaniach reklamowych online. Do 31 sierpnia 2017 trwają konsultacje publiczne na temat finalnej wersji publikacji. Czekamy na Twoją opinię.

Badania pokazują, że viewability reklam jest jednym z kluczowych czynników wpływających na efektywność działań reklamowych mierzoną poziomem zaangażowania konsumentów w relację z marką. Zarówno strona kupująca, jak i sprzedająca są świadome konieczności zapewnienia sposobu weryfikacji powierzchni reklamowej jako czynnika, który wpłynie na zwiększenie skuteczności kampanii online i pomoże budować wśród marketerów zaufanie do opłacalności wydatków na reklamę online.

Jest to główny powód, dla którego IAB Polska angażuje się w tworzenie i promowanie standardów rynkowych viewability.

Jednym z działań jest stworzenie klarownego i użytecznego dla wszystkich podmiotów rynku internetowego dokumentu w tym zakresie.

Dlatego zachęcamy przedstawicieli wydawców, agencji i reklamodawców do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących finalnej wersji Standardu Viewability w Kampaniach Reklamowych Online przygotowanego przez Grupę Zadaniową ds. viewability IAB Polska.

POBIERZ PROJEKT DO KONSULTACJI

Niniejszy projekt powstał na bazie analogicznego dokumentu opublikowanego przez IAB Australia w czerwcu 2016.

Na opinie i uwagi dotyczące polskiej wersji projektu czekamy do 31 sierpnia 2017 pod adresem e-mail: konsultacje@iab.org.pl.

Finalna wersja dokumentu zostanie opublikowana w październiku 2017.