Viewability: konsultacje publiczne na temat standardów zakończone

01.09.2017

Zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu dokumentu wyznaczającego standardy viewability w kampaniach reklamowych online, które opracowała Grupa Zadaniowa ds. viewability IAB Polska . 

Badania pokazują, że viewability reklam jest jednym z kluczowych czynników wpływających na efektywność działań reklamowych mierzoną poziomem zaangażowania konsumentów w relację z marką. Zarówno strona kupująca, jak i sprzedająca są świadome konieczności zapewnienia sposobu weryfikacji powierzchni reklamowej jako czynnika, który wpłynie na zwiększenie skuteczności kampanii online i pomoże budować wśród marketerów zaufanie do opłacalności wydatków na reklamę online.

Jest to główny powód, dla którego IAB Polska angażuje się w tworzenie i promowanie standardów rynkowych viewability.

Jednym z działań jest stworzenie klarownego i użytecznego dla wszystkich podmiotów rynku internetowego dokumentu w tym zakresie.

Dziękujemy wszystkim,  którzy podzielili się swoją opinią i tym samym przyczynili się do poprawy standardów viewability w Polsce. 

Finalna wersja dokumentu zostanie opublikowana i zaprezentowana 24 października podczas Expert Panelu.
Szczegóły wkrótce.