Raport Zjawisko Blokowania Reklam: WYNIKI BADANIA

10.01.2019

Na potrzeby niniejszego studium zrealizowano badanie CAWI użytkowników internetu w wieku 15 i więcej lat

Badana próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci

Badanie zrealizowano w dniach: 2.X–5.XI 2017 roku

Dobór próby: RTS/ROS

Wielkość próby: N=3800

rekrut

obr2


Skala zjawiska jest wysoka, a penetracja adblocków rośnie

Odsetek użytkowników korzystających z adblocków od lat rośnie. Badanie IAB Polska – zrealizowane pod koniec 2017 roku – pokazało, że penetracja tego oprogramowania wśród polskich internautów w wieku 15 i więcej lat wyniosła 42%. Oznacza to, że:

obr11

Według danych Page Fair oraz Adobe (Ad Blocking Report) Polska należy do jednego z najbardziej aktywnych w tym zakresie społeczeństw Europy.

szac

ad1Choć tempo wzrostu penetracji adblocków w roku 2017 wyhamowało w porównaniu do roku wcześniejszego, liczba użytkowników tego oprogramowania wciąż rośnie w tempie dwucyfrowym.

Tempo wzrostu penetracji adblocków w roku 2017 wyniosło 17%.

Według badania IAB Polska zjawisko blokowania reklam dotyczy głównie środowiska PC. Ponad 90% użytkowników adblocków korzysta z takiego oprogramowania na desktopie, prawie jednak trzecia używa adblocków na smartfonie, a co szósty z nich ma adblocka na tablecie.

W porównaniu do roku wcześniejszego w roku 2017 zaobserwowano wzrost penetracji adblocków we wszystkich urządzeniach.

Wyczerpują się formuły służące wyłączaniu adblockówad2

Użytkownicy adblocków częściej niż rok wcześniej unikają komunikacji marketingowej w sytuacji, w której otrzymają komunikat z prośbą o wyłączenie oprogramowania blokującego. Częściej rezygnują z oglądania strony, na której pojawia się taka informacja, zdecydowanie rzadziej też oglądają stronę z zablokowanymi reklamami. Można zakładać, że formuła proszenia internautów o wyłączanie adblocków już się wyczerpała i przynosi efekt odwrotny od zamierzonego – wszelkie komunikaty zasłaniające dostęp do treści powodują „ucieczkę” ze strony www.

Potencjał wzrostu penetracji jest wciąż wysoki

Nie uległ zmianie odsetek osób, które słyszały o takim oprogramowaniu wśród interauntów niekorzystających z tego rozwiązania. Wynosi on 50%. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż penetracja adblocków wzrosła, ogólny wniosek z zestawienia tych danych oznacza, że świadomość internautów w tym obszarze wzrasta.

Wśród internautów, którzy nie korzystają z adblocków, jednak słyszeli o nich, zanotowano natomiast istotny spadek liczby osób, które nie planują zainstalowania takiego oprogramowania. Choć jednocześnie nie zaobserwowano dużego wzrostu osób zakładających instalację, zdecydowanie wzrósł odsetek osób niezdecydowanych, które są potencjalnymi użytkownikami.

ad3

ad4


 

 Pobierz raport ZJAWISKO BLOKOWANIA REKLAM