Raport: Wkład reklamy w europejską gospodarkę

17.01.2017

Raport został przygotowany na zlecenie World Federation od Advertisers (WFA) przez Deloitte we współpracy z europejskimi organizacjami zrzeszającymi podmioty z branży komunikacji marketingowej, w tym IAB Europe. Opracowanie wskazuje, że reklama znacząco napędza PKB w całej Europie, rozwija innowacje oraz wspiera jakośOB81YJ0ć zatrudnienia. 

Twórcy raportu pojęcie reklamy potraktowali holistycznie, bez podziału na poszczególne obszary czy media. Tak rozumiana reklama według Raportu ma znaczący wkład w europejską gospodarkę, ponieważ:

  • napędza wzrost PKB: Każde 1 Euro wydane na reklamę, generuje 7 Euro dla PKB;
  • tworzy stanowiska pracy: w Europie 5.8 mln osób pracuje w tym sektorze, co stanowi 2,6% całkowitego zatrudnienia;
  • wspiera jakość zatrudnienia: średni roczny dochód brutto w tym sektorze w Unii Europejskiej zdecydowanie przekracza średnią (22 000 Euro) i wynosi 34 000 Euro;
  • rozwija konkurencję i tworzy innowacje;
  • finansuje media i serwisy internetowe.

Szczegółowe informacje oraz możliwość pobrania raportu na stronie IAB Europe.

Pobierz raport