RAPORT: TV + WWW = RAZEM LEPIEJ – komentarz eksperta #1

28.06.2019


IAB POLSKA
TV + WWW = RAZEM LEPIEJ
Raport z badania (III edycja)


komentarz ekspertaMałgorzata Madej, Principal Specialist Biuro Reklamy,
Telewizja Polska S.A.

Dynamiczny postęp technologii mobilnych oraz coraz silniejsza ekspansja mediów cyfrowych najmocniej oddziałują na rozwój rynku TMT (Technology Media Telecom). Wyniki kolejnej edycji badania IAB Polska „TV + WWW = Razem Lepiej” skupiającego się na percepcji internautów na temat ich zachowań dotyczących korzystania ze środków masowego przekazu wpisują się w globalny trend spadku liczby internautów korzystających z mediów tradycyjnych i popularyzacji cyfrowego modelu dostępu do treści, którego centrum staje się smartfon.

IntensyfiTV + WWW = RAZEM LEPIEJkacja internetu mobilnego oraz rosnąca przepustowość połączeń wspiera coraz szersze upowszechnianie się treści multimedialnych. Odkąd technologia udrożniła możliwość poszerzania dystrybucji treści telewizyjnych o multiscreenowy internet, wyraźnie widać wzrost aktywności internautów na rzecz oglądania pełnometrażowych produkcji filmowych i audycji wideo w sieci. 60% respondentów badania IAB Polska wskazało oglądanie filmów czy programów wśród najczęstszych aktywności wykonywanych online. Wliczając także heavy userów krótkich filmików wideo odsetek ten sięga około 70%. Nieprzerwanie widać jak silnie korelują ze sobą telewizja i internet w obszarze treści –gdzie punktem styku są atrakcyjne i mocno pożądane produkcje telewizyjne czy kinowe dostępne dziś praktycznie w każdym miejscu i czasie, na życzenie użytkownika.

Deklaracje badanych potwierdzają fakt silnego przywiązania internautów do konsumpcji mediów telewizyjnych nawet w młodszych grupach wiekowych. Blisko 80% respondentów poniżej 34 roku życia to również widzowie TV, którzy chętnie oglądają propozycje wybranych stacji, a content serwowany przez największych nadawców jest również dla nich ciągle jednym z najatrakcyjniejszych i najmocniej poszukiwanych w sieci.

Odsetek widzów TV wśród internautów w zależności od wieku.

wykr0

Internauci 15+, N=1627; wskaźnik zagregowany na podstawie skali frekwencji z pominięciem odpowiedzi „nigdy”

Na świat mediów silnie oddziałują również aspekty socjologiczne –życie „w biegu”, potrzeba bycia „na bieżąco”, które wzmacniają panujący już od kilku dobrych lat fenomen multiscreeningu. Z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających jednocześnie z kilku urządzeń. Wśród respondentów badania prawie wszyscy (ponad 90%) to multiscreeners, którzy ze względu na panujące reguły konsumpcji mediów umożliwiają praktyczny odbiór synergii marketingowej. Pasywność widza TV oraz aktywność i interaktywność użytkownika w konsumpcji internetowej wskazują na silne przenikanie się świata telewizji i internetu pod względem zaspakajania specyficznych potrzeb. Obydwa media realizują podobne pragnienia związane z odpoczynkiem, relaksem, rozrywką czy dostępem do informacji, a współkorzystanie z obydwu mediów jednocześnie stało się czymś zupełnie normalnym i powszechnym. Blisko 85% badanych osób zadeklarowało oglądanie TV podczas korzystania z sieci jako głównej aktywności, a niewiele mniej (80%) korzysta z internetu na więcej niż jednym urządzeniu w tym samym czasie.

Odsetek multiscreeners w latach

Internauci 15+; wskaźnik syntetyczny, uwzględnia wszelkie modele multiscreeningu: TV -> WWW, WWW -> TV, WWW -> WWW

Wieloekranowe preferencje użytkowników stymulują do crossmediowego poszerzania wiedzy w każdym aspekcie życia społecznego i kreują potrzeby zakupowe. Ponad 60% badanych zadeklarowało aktywności w sieci związane z reklamowanymi markami wywołanymi impulsem telewizyjnym – np. poszukiwało online informacji na temat marek widzianych w TV, sprawdzało ceny produktów widzianych w TV, kupiło w internecie coś co było zobaczone w TV czy też wykazało zainteresowanie reklamą telewizyjną. Ta nieprzerwanie utrzymująca się synergia obu ekranów daje bodziec do dalszych inwestycji w realizację strategii marketingowych na obu ekranach.


 

Pobierz pełny raport WWW + TV = RAZEM LEPIEJ