Raport RODO: Znajomość i opinie na temat RODO

20.11.2018

Prawie wszyscy internauci deklarują, że słyszeli o rozporządzeniu, a ponad połowa wiedziała o nim jeszcze przed jego wdrożeniem.

ludzikiPrawie wszyscy internauci (94%) deklarowali, że słyszeli o RODO. Co więcej – 41% twierdziło, że znają szczegóły tego rozporządzenia, a taki sam odsetek uważał, że wie mniej więcej o co w nim chodzi. Dodatkowo – 13% słyszało o nim, jednak nie posiadają na ten temat dokładnej wiedzy. Jedynie 3% stwierdziło, że nie słyszało o rozporządzeniu, a podobny odsetek nie był w stanie udzielić odpowiedzi („trudno powiedzieć”). Wyniki te świadczą o bardzo wysokim stopniu oceny własnej wiedzy na temat RODO. Co więcej, wyniki innych pytań wskazują na to, że jest to wiedza dość dobrze ugruntowana. Przykładowo – połowa internautów (51%) przyznała, że słyszała o RODO jeszcze przed jego wdrożeniem 25 maja 2018 roku (zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam), podczas gdy dwukrotnie mniej (23%) nie miało takiej wiedzy. Ponadto – 49% przyznało, że wie jakie prawa daje im rozporządzenie, podczas gdy 22% uznało, że nie posiadają takiej wiedzy.

diagram

Komunikaty o RODO na stronach www są potrzebne, ale przeszkadzają

tabelka

Wśród pierwszych ogólnych pytań dotyczących rozporządzenia, badanych zapytano także o komunikaty informujące o RODO, które pojawiają się na stronach internetowych. 44% internautów deklarowało, że czytało przynajmniej jeden taki komunikat (zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam), podczas gdy 33% nie zaznajomiło się z nimi. Choć zdania użytkowników sieci są podzielone w odniesieniu do konieczności wyświetlania ich na serwisach online (37% deklaruje, że są potrzebne, podczas gdy 33% jest zdania przeciwnego), dość często uznają oni, że komunikaty im przeszkadzają (34% – zdecydowanie tak + raczej tak vs 26% – zdecydowanie nie + raczej nie).

Wyniki badania wskazują na to, że internauci mają świadomość wagi rozporządzenia i do pewnego stopnia rozumieją konieczność informowania ich o tym. Ponadto – 51% deklarowało, że lubi mieć wybór i podoba im się to, że mogą wyrazić zgodę w różny sposób (jedynie 19% nie zgadzało się z tym stwierdzeniem). Zarazem jednak komunikaty same w sobie raczej nie zwiększają wiedzy o RODO oraz należnych użytkownikom sieci prawach (41% nie zgadzało się z tym, że komunikaty pełnią tego rodzaju funkcję edukacyjną, podczas gdy 27% ją dostrzegało), a zamiast wielokrotnego wyrażania zgody woleliby np. dokonywać zmian w ustawieniach konta (55% vs 17%).


 Pobierz raport RODO w opinii internautów