Raport RODO: Komunikacja i wdrożenie

11.12.2018

Internauci nie mają konkretnych oczekiwań związanych z formą informowania ich o prawach wynikających z rozporządzenia…

rodo2 teksttBadani, zapytani o to, w jaki sposób chcieliby być informowani o swoich prawach wynikających z RODO, nie mieli skrystalizowanych preferencji. Jedna czwarta (24%) nie była w stanie udzielić odpowiedzi. Podobny odsetek wskazywał najczęściej wybierane opcje: komunikat na stronie głównej serwisu internetowego (28%), mail od serwisu (25%) czy regulamin serwisu (22%). Pozostałe opcje wskazywane były rzadziej (pomoc serwisu oraz bezpośredni kontakt – 11% ex aequo).

… jednak okno komunikatu wyświetlanego na serwisach, zawierające dobrze znane im informacje, zniechęca do korzystania ze stron www

58% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że zamyka okno komunikatu bez czytania go, bo wie co tam jest i szkoda im czasu na czytanie. Przeciwnego zdania był znacznie niższy odsetek respondentów (23%). Wynik ten ma mocne umocowanie w deklaracjach dotyczących znajomości rozporządzenia omówionych we wcześniejszej części raportu (1). Istotna w tym świetle jest także opinia dotycząca konieczności udzielania zgód lub wprowadzania ustawień zaawansowanych na stronach internetowych. 58% zadeklarowało („zdecydowanie tak” lub „raczej tak”), że tego typu konieczność zniechęca do korzystania ze stron www. Przeciwnego zdania było zaledwie 8% badanych.

diagram

Wdrożenie RODO

Internauci są podzieleni w kwestii wpływu RODO na ochronę ich danych osobowych

W badaniu zapytano także o potencjalne skutki wdrożenia RODO. W tym przypadku opinie internautów były mocno spolaryzowane. 33% zadeklarowało, że dzięki regulacji ich dane są lepiej chronione, 34% było zdania przeciwnego, a 34% nie miało zdania.

Internautów zapytano także o to, z których praw skorzystano od momentu wprowadzenia RODO. Zdecydowana większość (67%) zadeklarowała, że nie skorzystała z żadnego z wylistowanych.

wykr

(1) Patrz wyżej: 94% badanych deklaruje, że słyszeli o RODO.


 Pobierz raport RODO w opinii internautów