Projekt ePrivacy – postępy prac i aktualna wersja dokumentu

04.12.2018

Wysiłki Prezydencji Austriackiej dot. projektu ePrivacy kończą się jedynie sprawozdaniem z postępu prac.

reka 470W listopadzie Prezydencja Austriacka podjęła próbę przełamania impasu w negocjacjach nad projektem rozporządzenia o prywatności w łączności elektronicznej i osiągnięcia kompromisu politycznego w Radzie UE, który umożliwiłby rozpoczęcie rozmów trójstronnych z Parlamentem Europejskim i Komisją. Na szczęście większość państw członkowskich sprzeciwiła się temu przyspieszeniu tempa i ostatecznie Austriacy porzucili swoje plany zakończenia negocjacji. Ograniczyli się jedynie do przedstawienia tzw. sprawozdania z postępu prac nad projektem na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w dniu 4 grudnia 2018, gdzie zapytano ministrów państw członkowskich UE „Czy uważają, że ostatnie poprawki wprowadzone do tekstu zmieniają projekt w dobrym kierunku dla osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony danych i prywatności, a jednocześnie nie utrudniają możliwości biznesowych w erze cyfrowej?”.

Od nowego roku prace nad projektem przejmie Prezydencja Rumuńska, która będzie kontynuowała prace nad projektem do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019. Ostatnia wersja projektu dostępna jest na tej stronie.