Powstanie nowa specjalność na Collegium Civitas, we współpracy z IAB Polska.

08.05.2019


18 kwietnia 2019 r. w siedzibie Collegium Civitas podpisano umowę o współpracy pomiędzy uczelnią Collegium Civitas a IAB Polska, na mocy której zostanie utworzona nowa specjalność z zakresu marketingu online.

CCivitasProgram nowej specjalizacji  o nazwie „Marketing internetowy i e-commerce” powstanie na kierunku Zarządzanie na uczelni Collegium Civitas. Specjalność została objęta akredytacją DIMAQ, a wśród wykładowców znajdą się trenerzy posiadający certyfikat.
W tym roku uczelnia rozpoczyna rekrutację na pierwszą edycję studiów realizowanych w nowatorskiej formule tzw. studiów dualnych. Oznacza to, że zajęcia będą odbywały się zarówno na uczelni, jak i w siedzibie IAB Polska.

Współpraca obejmuje zarówno konsultacje merytoryczne, jak i zapewnienie odpowiedniej jakości zajęć praktycznych i staży w firmach z sektora branży internetowej. Połączenie najlepszych standardów kształcenia akademickiego z doświadczeniem i potrzebami pracodawców daje gwarancję, że absolwenci specjalizacji „Marketing internetowy i e-commerce” będą przygotowani do pracy w wielu sektorach Przemysłu 4.0.

Studia są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu NCBR.