Poradnik Wideomarketingu: WIDEO CONTENT MARKETING

13.12.2018

Autor: Magda Patorska


Wideo content marketing to w uproszczeniu wytworzenie oraz umieszczenie w danej witrynie treści, mającej na celu jakościową promocję marki, produktu, usługi w formie wideo.

contTreść ta może być zamieszczona w specjalnie do tego celu przygotowanym serwisie lub w istniejącej uprzednio witrynie, wśród materiałów nieobrandowanych. W związku z tym, że taki materiał wideo przypomina treści organiczne, zwykle promowany jest z użyciem formatów zarezerwowanych tylko dla materiałów redakcyjnych.

U podstaw reklamy tego typu leży założenie, iż to użytkownik aktywnie poszukuje interesujących treści i nawet gdy trafia na taką reklamę, to wpisuje się ona w jego zainteresowania, a w efekcie odbiera ją jako wartościową. Spośród firm aktywnych w obszarze komunikacji cyfrowej, z content marketingu korzysta ponad 80% (1). Same treści wideo charakteryzuje z jednej strony nieinwazyjność, a z drugiej wysoka skuteczność.

● Za rosnącą popularnością content marketingu stoi tzw. banner blindness, czyli niezauważanie przez użytkowników kreacji reklamowych.

Możliwość omijania treści reklamowych zostało pogłębione poprzez pojawienie się technologicznej możliwości blokowania reklam za pomocą wtyczek typu adblock. W Polsce zjawisko to dotyczy obecnie ponad 1/3 internautów, choć – jak wynika z badania IAB Polska (2) – wideo in-stream jest w porównaniu do innych formatów reklamowych czynnikiem najmniej przyczyniającym się do wzrostu popularności oprogramowania blokującego.

tab6

Źródło: https://agency.googleblog.com/2015/08/understanding-how-viewability-relates.html.

Jedną z odpowiedzi na zjawisko blokowania reklam jest popularność wideo content marketingu. Biorąc pod uwagę, że według prognoz do 2019 roku wideo będzie odpowiadało za około 80% globalnego ruchu w sieci (3), widać jego olbrzymi potencjał. Ponad 40% spośród przebadanych w Polsce marketerów, deklaruje chęć zwiększenia budżetów content marketingowych, a dla aż 13% marketerów wydatki na content marketing miały stanowić ponad połowę budżetu mediowego (4). Treści wideo oddziałują na wiele zmysłów jednocześnie, co sprawia, że są wyjątkowo mocno perswazyjne. Treści wideo są łatwiejsze w odbiorze od tekstów, a przez tę łatwość konsumpcji, są chętniej udostępniane między użytkownikami (5) .

Reklama wideo w content marketingu przyjmuje wiele form. Najbardziej podstawową jest tzw. demonstracja produktu – proste zaprezentowanie go widzom, podobne do prezentacji produktów w telezakupach. Bardziej wyszukaną formą promocji jest tzw. poradnik, który ukazuje produkt w szerszym kontekście. Dobrym przykładem jest cykl „myk!”, stanowiący poradnik typu DIY (8). Dzięki krótkim materiałom konsumenci mogą dowiedzieć się, jakie są proste i skuteczne sposoby na rozwiązanie ich konkretnego problemu (np. wywabienie plamy), ale też wykorzystanie starych, wydaje się, niepotrzebnych sprzętów czy przedmiotów. To daje duże możliwości dla lokowania produktów, wykorzystując w filmie narzędzia, sprzęty, ale też otoczenie, w jakim odbywa się produkcja. Kolejną formą wideo content marketingu jest tzw. testimonial, czyli rekomendacja do skorzystania z produktu – skuteczna ze względu na możliwą identyfikację klienta z osobą polecającą reklamowany produkt. Ciekawą odmianą testimonialu jest test produktu przeprowadzany np. przez vlogerów specjalizujących się w tego typu akcjach marketingowych. Jednymi z najbardziej złożonych form wideo content marketingu są tzw. webinary, czyli szkolenia lub warsztaty odbywające się za pośrednictwem internetu, wykorzystywane do przybliżenia użytkownikom walorów danej marki. Natomiast programy rozrywkowe mogą służyć, na wzór telewizyjnych, do lokowania produktu. Lista ta oczywiście nie jest kompletna, nawet w chwili obecnej, ponieważ nowe rozwiązania i sposoby prezentacji produktu pojawiają się w miarę rozwoju tego segmentu reklamy online. Dodatkowo reklamodawcy mogą wykorzystywać różnorodne kanały komunikacji z użytkownikami, z których zwłaszcza obszar mobilny ze społecznościowym potencjałem wydaje się otwierać wiele możliwości.

Biorąc pod uwagę perspektywy, należy zakładać, że treści telewizyjne będą coraz silniej przenikać do internetu, a jednocześnie rozwój contentu wideo w sieci będzie dodatkowo stymulowany przez trend alokacji treści z desktopów na urządzenia mobilne i smart tv. Z pewnością treści wideo online będzie coraz więcej, będą one dostosowane do każdego urządzenia podłączonego do sieci, a dzięki swojej natywności nie będą dostępne dla adblocków.

● W odniesieniu do reklamy wideo warto zwrócić uwagę na aspekt budowania świadomości marki.

kropkiW jednym z badań prowadzonych przez Google można zapoznać się z nietypowym podejściem, stawiającym wideo trudne zadanie w kontekście spontanicznego kojarzenia reklam oraz wzrostu świadomości marki. Google postanowiło zbadać 50 kampanii przeprowadzonych dla marek z FORTUNE 100. Po przeprowadzeniu kampanii okazało się, że w 94% przypadków, wzrost spontanicznej znajomości reklamy był znaczący – średnio o 80%. Jednocześnie wzrost świadomości marki wyniósł średnio 17%. Warto tutaj raz jeszcze podkreślić, że wyniki dotyczą znanych marek o ugruntowanej pozycji rynkowej.

(1) Raport IAB Polska: Content Marketing, 2017
(2) Raport IAB Polska: Zjawisko blokowania reklam – studium problemu, 2016
(3) Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021
(4) Raport IAB Polska: Content Marketing, 2017
(5) Top Rank Blog, Video Content Marketing: Pros, Cons, Examples and Best practices, 2015
(6) ang. Do It Yourself


 Artykuł pochodzi z Poradnika Wideomarketingu

POBIERZ PORADNIK