Netscore wstępuje do grona IAB Polska

31.10.2017

Do grona firm członkowskich IAB Polska dołączyła polska spółka technologiczno-badawcza – Netscore.

Netscore Sp. z o.o., założona w grudniu 2015 roku, jest polską, niezależną technologiczno-badawczą spółką, która działa na rynku mediowym. Spółka jest twórcą autorskiego narzędzia do pomiaru realnej widzialności reklam internetowych. Narzędzie jest z kolei podstawą do kolejnych tworzonych technologii, m.in. wykrywających oszustwa (fraudy) w kampaniach reklamowych.

Spółka jest nastawiona na szeroką współpracę z całym rynkiem, tj. z reklamodawcami, domami mediowymi oraz właścicielami mediów.

Dużym wyzwaniem dla reklamodawców jest prowadzenie efektywnych działań reklamowych w mediach, w tym przede wszystkim w internecie. Dla dostawców powierzchni reklamowej istotnym powinno być zatem zapewnienie transparentności i poprawności emisji reklam w tym medium. Dlatego obie strony potrzebują narzędzi, które pomogą im w rzetelnej weryfikacji prowadzonych działań i podniosą zaufanie do reklamy w internecie.
Misją Netscore jest dostarczanie rozwiązań technologiczno-badawczych dla całego rynku, które pozwolą na realizację kampanii reklamowych u rzetelnych dostawców i pomogą w optymalizacji tychże kampanii. Wierzymy że podmiotom zrzeszonym w IAB zależy na tym samym i doceniamy działania prowadzone już w tym kierunku. Dołączając do Związku chcemy mieć bezpośredni udział w tych pozytywnych zmianach.

– Rafał Szysz, Współzałożyciel i Członek Zarządu, Netscore Sp. z o.o.

W strukturach IAB Polska jest aktualnie zrzeszonych już ponad 200 firm członkowskich, reprezentujących podmioty działające w branży internetowej.