Międzynarodowe sukcesy polskiego DIMAQ

17.05.2017

Stworzone przez IAB Polska standardy certyfikacji kompetencji digital marketingu wprowadzane w 10 europejskich krajach

Certyfikat kompetencji e-marketingowych DIMAQ (Digital Marketing Qualification) zostanie wprowadzony w Słowenii, Rumunii, Grecji, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze i na Cyprze w maju i czerwcu br. w ramach programu standaryzacji wiedzy i umiejętności specjalistów branży. Jesienią  do egzaminów przystąpią profesjonaliści branży w trzech kolejnych krajach.

Opracowany przez IAB Polska i wdrożony pod koniec ub. roku program umożliwia skuteczną ewaluację kwalifikacji, podnosi jakość usług i buduje zaufanie firm. Jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie – rosnącą konkurencyjność rynku usług digitalowych, oczekiwania marketerów i pracodawców. Pozwala profesjonalistom sektora potwierdzić kwalifikacje, usprawnia komunikację między marketerami i agencjami, dla firm jest efektywnym narzędziem weryfikacji wiedzy pracowników i istotnym elementem zarówno motywacji, jak i rekrutacji.

Tworząc jednolity standard kompetencji, do którego mogą odwołać się marketerzy i agencje, pracodawcy i profesjonaliści branży marketingu online odpowiadaliśmy na potrzeby rodzimego rynku. Znamy zalety i uniwersalność naszego programu certyfikacji, jednak nie ukrywam, że skala międzynarodowego zainteresowania nas zaskoczyła. Po półtora roku od startu w Polsce DIMAQ jest wprowadzany w kilku europejskich krajach, a to przecież jeszcze nie koniec

– mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Oddziały IAB w Słowenii i Rumunii właśnie zainaugurowały program. Te w Grecji, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze i na Cyprze finalizują obecnie prace nad wdrożeniem certyfikacji –  lokalizowaniem programu merytorycznego, tworzeniem procedur, przygotowaniem platformy egzaminacyjnej. Szkolenia master trenerów realizowane są we współpracy z IAB Polska.

Pod koniec roku przedstawiciele branży e-marketingu przystąpią do egzaminów w kolejnych trzech krajach: na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji. Trwają rozmowy w sprawie wprowadzenia programu z oddziałami IAB także w innych krajach. W drugiej połowie roku rozpoczną się także prace nad paneuropejską wersją programu DIMAQ, która będzie opracowana i prowadzona przez IAB Polska i IAB Europe.

Standaryzacja kompetencji

DIMAQ został opracowany przez ekspertów IAB Polska, a następnie wdrożony pod koniec 2015 roku. Cechą wyróżniającą DIMAQ jest uwzględnienie zarówno tematów globalnych, jak i  charakterystycznych tylko dla regionalnego sektora e-marketingu (np. kwestie prawne). Egzamin weryfikuje wiedzę z zakresu marketingu cyfrowego na poziomie ogólnym. Obejmuje zagadnienia z 12 obszarów, to m.in. strategia i planowanie, display advertising, social media i content marketing, mobile marketing, prawo w internecie, e-commerce, programmatic, analityka. Jest przeprowadzany zawsze w tych samych warunkach – odbywa się w siedzibie IAB danego kraju za pośrednictwem platformy online. W przypadku niepowodzenia, do egzaminu można przystąpić ponownie po 3 miesiącach. Certyfikat jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Recertyfikacja

Ważność otrzymanego certyfikatu jest ograniczona czasowo ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę marketingu cyfrowego. Po dwóch latach należy ponownie przystąpić do egzaminu bądź przedłużyć ważność certyfikatu poprzez uczestnictwo w programie recertyfikacji, polegającym na zdobywaniu punktów za uczestnictwo w wydarzeniach branżowych (konferencje, warsztaty) akredytowanych przez IAB, udział w grupach roboczych IAB, kształcenie na studiach wyższych lub podyplomowych.

Więcej o programie na http://www.dimaq.pl/