IAB Polska w Programie Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

26.03.2019

IAB Polska partnerem programu NASK _Partnerstwo dla bezpieczeństwa_IAB Polska dołączyło do grona partnerów Ministerstwa Cyfryzacji i Państwowego Instytutu Badawczego NASK w Programie Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa, do którego zapraszane są podmioty, które mają wpływ na realne i efektywne podnoszenie bezpieczeństwa usług cyfrowych i obywateli korzystających z Internetu w cyberprzestrzeni.

Program to przede wszystkim bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy Partnerami i NASK celem podnoszenia bezpieczeństwa w sieci. System partnerski to także spotkania, seminaria i wspólne ćwiczenia procedur reagowania. Eksperci NASK służą wiedzą i doradztwem w pozyskiwaniu środków z instytucji unijnych i krajowych, dotujących badania i rozwój oraz inwestycje w struktury i rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo teleinformatyczne. Stając się Partnerem, podmioty uzyskują możliwość dostępu zdalnego do zasobów i usług dedykowanych Partnerom oraz wspólnych elektronicznych platform współpracy techniczno-operacyjnej.
Nasz udział w Programie jest wynikiem prac grupy roboczej ds. cyberbezpieczeństwa w IAB Polska.