IAB Polska uruchamia konsultacje projektu Kodeksu RODO

08.08.2018

Zespół Roboczy RODO w IAB Polska sfinalizował ponad roczne prace nad projektem kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej.

1044 tekst

Mamy nadzieję, że kodeks pomoże naszym firmom sprawnie nawigować w meandrach RODO i wyznaczy wysokie standardy działania związane z ochroną danych osobowych użytkowników. Stosowanie kodeksu postępowania stanowić będzie potwierdzenie wywiązywania się z obowiązków nałożonych w przepisach RODO na administratorów danych oraz podmioty przetwarzające, które działają w sektorze reklamy internetowej.

Kodeks IAB Polska stanowi kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 rozporządzenia RODO. Zgodnie z motywem 99 RODO projekty kodeksów branżowych powinny zostać skonsultowane przed zatwierdzeniem ich przez właściwy organ ochrony danych osobowych (UODO). Dlatego też wszystkich zainteresowanych wyrażeniem swojej opinii serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przekazywania nam swoich spostrzeżeń i uwag, najlepiej korzystając z tego FORMULARZA na adres konsultacje@iab.org.pl do dnia 31.08.2018.

POBIERZ PROJEKT KODEKSU RODO