IAB Polska patronem Startu do Kariery

01.08.2017

Zaledwie 30% Polaków poszerza swoje umiejętności w zakresie wykonywanej pracy, a 20% uczęszcza na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje pracownicze, wynika z raportu „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy”. Raport został zrealizowany przez serwis Gumtree.pl w ramach programu Start do kariery, którego partnerem jest IAB Polska. Analitycy rynku pracy już teraz zauważają lukę między umiejętnościami pracowników a wymaganiami pracodawców. Problemem może być brak myślenia rozwojowego wśród Polaków i zamykanie się w ramach wyuczonego zawodu.

W dobie cyfryzacji atrakcyjna pozycja na rynku pracy jest uzależniona od dobrze rozwiniętych kompetencji cyfrowych. W tej kwestii Polacy nadal odstają od Europejczyków – aż co piąty Polak nigdy nie skorzystał z Internetu, a tylko 39% korzysta z komputera w pracy, podczas gdy w UE odsetek ten wynosi średnio 50%.

Wśród umiejętności, jakie powinien posiadać kandydat aspirujący do bycia pracownikiem przyszłości znalazły się:

  • kompetencje cyfrowe, czyli umiejętności sprawnego i skutecznego wykorzystywania internetu i komputerów;
  • ocena wiarygodności źródeł i umiejętne ich wykorzystanie;
  • inteligencja społeczna, niezbędna w pracy zespołowej i na stanowiskach kierowniczych;
  • elastyczność i otwartość na zmiany.

Eksperci w raporcie „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy” przewidują, że by utrzymać się na rynku pracy, pracownicy staną przed wyzwaniem połączenia wielu kompetencji – przede wszystkim strategicznych, biznesowych i znajomości IT. Pracownik potrafiący je wykorzystywać już teraz nazywany jest e-liderem. Do 2020 roku gospodarka Unii Europejskiej będzie potrzebowała aż miliona takich pracowników.

Tymczasem według raportu „Kapitał ludzki w Sektorze Komunikacji Marketingowej”, który został opracowany przez IAB Polska we współpracy z SAR i ZFPR, aż 62% polskich pracodawców z tego sektora, zapytanych o luki w kompetencjach potencjalnych pracowników, wskazuje umiejętność analitycznego i logicznego myślenia[2]. W czołówce brakujących kompetencji u pracowników, w opinii ponad połowy pracodawców, znajduje się również zdolność przełożenia teorii na praktykę, rozwiązywania problemów, a także wyszukiwania i analizy danych.

– Aby rozwinąć te kompetencje, potrzebna jest przede wszystkim znajomość narzędzi i modeli, które muszą być umiejętnie wykorzystywane. Jednak za taką wiedzą musi iść doświadczenie, a w jego zdobywaniu na pewno pomocne jest analizowanie i rozwiązywanie studium przypadków, tzw. case studies. Ważne jest też kształtowanie postaw przywódczych, czyli leadership, ponieważ w transformacji cyfrowej chodzi nie tylko o technologię, ale o strategię, przywództwo i nowy sposób myślenia. Dotyczy to wszystkich, nie tylko managerów i osób na stanowiskach zarządczych
– zaznacza Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Według danych z raportu Gumtree.pl, aż 48% Polaków uważa, że za 10 lat nadal będzie pracować w swoim aktualnym zawodzie i wykonywać te same zadania, co obecnie. Polacy zauważają transformację rynku pracy, liczą jednak na to, że ich samych owe zmiany nie dotkną. Niestety, jak wynika z dostępnych badań, są w błędzie.

Szczegółowe informacje oraz Raport do pobrania na stronie Startu do Kariery.