IAB Polska na International Forum on IP Enforcement w Paryżu

18.06.2019

 

Na zaproszenie Komisji Europejskiej IAB Polska wzięło udział w Forum dot. egzekwowania praw własności intelektualnej, które odbyło się w dniach 12-13.06 w Paryżu.

6foto5fotoSpotkanie pod hasłem resolving governance gaps to counter IPR infrigement było współorganizowane przez OECD i Komisję Europejską.

Większość wystąpień, prezentacji i paneli skupiała się na wyzwaniach, jakie dla skutecznej ochrony praw własności intelektualnej kreuje świat cyfrowy i nowe technologie. W szczególności zastanawiano się nad rolą pośredników, w tym platform internetowych.

Promowane były instrumenty, które mają na celu zapobieganie oszustwom w internecie i piractwu, w tym przede wszystkim MoU on online advertising and IPR, którego IAB Polska I IAB Europe są sygnatariuszami.