IAB Patronem Honorowym raportu „Rynek marketingu online dla MSP w Polsce”

22.03.2018

Aż 75 proc. polskich firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zleca działania online specjalistom e-marketingu, wynika z raportu „Rynek marketingu online dla MSP w Polsce” opracowanego przez CS Group Polska SA.

Polski przedsiębiorca rozumie potrzebę działań online, ale nie zawsze dysponuje wystarczającą wiedzą i narzędziami, aby samodzielnie prowadzić je skutecznie. CS Group szacuje, że ponad 300 tys. firm w Polsce wymaga aktualizacji swoich działań marketingowych i wsparcia w budowaniu skutecznego kanału akwizycji klientów online – czytamy w raporcie.

Dynamika wzrostu wydatków reklamowych dla e-marketingu wg prognoz na rok 2017 wyniosła 11,5% będąc najszybciej rozwijającym się sektorem marketingu w Polsce. Cały rynek reklamy w Polsce wzrasta  w skali 3,5% rok do roku, co pozwala sądzić, iż potencjał reklamowy polskich przedsiębiorców będzie się sukcesywnie zwiększał.

Dotychczas duże znaczenie w realizacji strategii firmy online miała wysokość rocznego budżetu reklamowego, co niosło za sobą również wybór gotowych i często szablonowych rozwiązań. Ostatnie 2 lata pokazały jednak, że wśród przedstawicieli MSP zmienia się sposób myślenia o promocji ich firmy w sieci. Dziś oczekują dedykowanych rozwiązań, które z jednej strony opierają się na standardach branżowych, z drugiej budują tożsamość i indywidualny wizerunek firmy

– analizuje wiceprezes CS Group Polska, Marcin Durzyński.

Według danych CS Group Polska, dużą aktywność w działaniach marketingu internetowego wykazują instytucje publiczne (34% z nich prowadzi działania w sieci), które ze względu na obowiązujące
w Polsce prawo, są zobligowane do posiadania sprawnej strony internetowej, co generuje ich wydatki na e-marketing. Inne branże o najwyższym procencie obecności online to turystyka i sport (33%), transport i logistyka (31%), czas wolny (31%) oraz szeroko pojęte usługi (ponad 20%), w których
e-marketing istotnie wpływa na konkurencyjność.

POBIERZ RAPORT