IAB Europe: audytorzy procesu pomiaru viewability wybrani

11.09.2018

Z inicjatywy IAB Europe wybrano europejskich audytorów procesu pomiaru viewability.

Proces certyfikacji jest dla pomiaru viewability absolutnie kluczowy, gdyż piotr-kowalczyktylko dzięki certyfikacji możemy zapewnić zgodność wyników różnych pomiarów, a co za tym idzie, umożliwić w praktyce pełne wykorzystanie viewability jako jednego z istotnych wskaźników skuteczności reklamy online, a także jako waluty rozliczeniowej. Nic dziwnego więc, że na rynku amerykańskim zaangażowano do tego Media Rating Council (MRC) jako organ współtworzący standard viewability oraz audytujący i certyfikujący firmy pomiarowe. W Europie do tej pory nie mieliśmy tak naprawdę odpowiedników MRC, dlatego inicjatywa IAB Europe jest bardzo cenna i od początku była wspierana przez IAB Polska. Cieszę się, że przetarg przyniósł wreszcie rezultaty i że od teraz również firmy europejskie, w tym polskie, będą mogły poddać się rzetelnej ocenie audytora według ogólnie przyjętych standardów i w rezultacie legitymizować wyniki swoich pomiarów odpowiednimi certyfikatami

– komentuje Piotr Kowalczyk, dyrektor produktu reklamowego online Polska Press Grupa, szef Grupy Roboczej Viewability IAB Polska

Dowiedz się więcej>