Grupa Kantar dołącza do IAB Polska

30.11.2017

Do grona firm członkowskich IAB Polska dołączyła jedna z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami rynku i doradztwem – Grupa Kantar.

Grupa Kantar zrzesza 12 różnorodnych specjalistycznych firm. Grupa dąży do zajęcia wiodącej pozycji dostawcy najwyższej jakości insightów dla globalnej społeczności biznesowej. Grupa Kantar zatrudnia 30 000 pracowników w 100 krajach na całym świecie, we wszystkich obszarach badań i doradztwa, co pozwala na dostarczenie klientom informacji, badań i usług doradczych dotyczących każdego etapu cyklu konsumenckiego. Z usług grupy korzysta ponad połowa przedsiębiorstw znajdujących się na liście Fortune Top 500. W Polsce w ramach grupy funkcjonują Kantar Health, Kantar Media, Kantar Millward Brown, Kantar Public i Kantar TNS. http://www.kantar.com

Kantar Millward Brown jest wiodącą agencją badawczą specjalizującą się w badaniach skuteczności reklam, komunikacji strategicznej, mediów tradycyjnych i cyfrowych oraz badaniach dotyczących wartości marek. Firma pomaga swoim klientom budować silne marki dzięki kompleksowym rozwiązaniom opartym na prowadzonych badaniach jakościowych i ilościowych. Kantar Millward Brown działa w ponad 55 krajach i należy do grupy kapitałowej Kantar firmy WPP, jednej z wiodących na świecie firm zajmujących się danymi, wiedzą i doradztwem.

Kantar TNS doradza klientom w obszarach strategii rozwoju, zdobywania nowych rynków, innowacji, zmian wizerunku marki oraz zarządzania grupami interesu (stakeholder management), w oparciu o bogatą wiedzę ekspercką i wiodące na rynku rozwiązania. Dzięki obecności w ponad 80 krajach, Kantar TNS zna konsumentów lepiej niż jakakolwiek inna firma na świecie oraz rozumie ich indywidualne zachowania i postawy, niezależnie od gospodarczego, kulturowego czy politycznego regionu świata.

Być członkiem IAB Polska to dla nas zaszczyt, przyjemność i radość. Decyzja o przystąpieniu do tej organizacji, stanowi w naszym mniemaniu naturalną konsekwencję działań, które Kantar Insights i jego obie obecne w Polsce marki – Kantar Millward Brown oraz Kantar TNS – podążają już od wielu lat. Wierzymy, że wraz z rozwojem technologii cyfrowych, a zwłaszcza rozwiązań mobilnych, środowisko internetowe stało się naturalną przestrzenią obecności i aktywności konsumentów, którzy w dzisiejszych czasach nie dzielą już świata na digitalny i analogowy, ale żyją, pracują, dokonują zakupów i bawią się w rzeczywistości, w której wątki digitalne i analogowe przeplatają się tworząc jedną wspólną, hybrydową rzeczywistość. Trudno zatem dziwić się, że Internet stał się także obszarem działania producentów, dostarczycieli usług, twórców reklamy i komunikacji masowej. Nie sposób wyobrazić sobie dziś poważnych działań marketingowych pozbawionych komponenty aktywności w Internecie. W Kantar TNS i Kantar Millward Brown nie staramy się jedynie podążać za opisanymi powyżej trendami, ale także wedle dostępnych nam środków kształtować je oraz przyspieszać. Opracowując i wprowadzając na rynek nowe metodologie badawcze dedykowane środowisku cyfrowemu próbujemy przyczyniać się do wzrostu zainteresowania i nakładów na reklamę i pozostałe formy komunikacji masowej lokowanej w Internecie. Dysponując przy tym poważnym zapleczem bardziej tradycyjnej wiedzy dotyczącej konsumentów, ich zachowań, wzorów reagowania i struktur wrażliwości, potrafimy opisać, wytłumaczyć i przewidywać to, co dzieje się z żywym człowiekiem we współczesnej, hybrydowej – digitalno-analogowej przestrzeni. Łatwo zatem zrozumieć, że jako członek IAB pragniemy zarówno korzystać z olbrzymiego zaplecza wiedzy zgromadzonej przez tę organizację, jak dzielić się naszym, opisanym powyżej doświadczeniem. Mamy nadzieję, że zarówno my, jak IAB będziemy naszą nową relację spostrzegać jako korzystną dla obu stron. Dobrze być razem!

– Krzysztof Kruszewski, CEO, Kantar Insights Polska

W strukturach IAB Polska jest aktualnie zrzeszonych już ponad 220 firm członkowskich, reprezentujących podmioty działające w branży internetowej.