Finalizacja prac nad specyfikacjami OpenRTB 3.0, AdCOM 1.0 oraz Ad Management API 1.0

20.11.2018

Grupa Robocza OpenRTB działająca przy IAB Tech Lab zakończyła przygotowywanie specyfikacji OpenRTB 3.0, AdCOM 1.0 oraz Ad Management API 1.0. Specyfikacje są już gotowe do zastosowania w branży – pierwszych wdrożeń spodziewamy w pierwszej połowie 2019 roku.

recePo intensywnym procesie przygotowań, sfinalizowana specyfikacja OpenRTB 3.0 pojawiła się w momencie, gdy branża domagała się większej przejrzystości i zaufania do programmatic supply chains.

Nowa struktura specyfikacji OpenRTB 3.0 Beta wymaga użycia zarówno OpenRTB (specyfikacja transakcyjna) ORAZ AdCOM (specyfikacja opisująca obiekty podlegające transakcjom). Ta warstwowa specyfikacja jest określana jako „OpenMedia”. Poprzednie wersje 2.X OpenRTB były niezależnymi specyfikacjami.

Jeśli chcesz zaangażować się w prace nad tymi i podobnymi inicjatywami, dołącz do Grupy Roboczej OpenRTB.

Więcej informacji na stronie IAB TechLab.