Crido firmą członkowską IAB Polska

03.04.2018

Do grona firm członkowskich IAB Polska dołącza firma doradcza CRIDO – lider w podatkach oraz B+R i innowacjach w Polsce.

Crido zapewnia przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomaga rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zajmuje najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje. Dzięki przynależności do międzynarodowej organizacji Taxand wspiera klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą. Nie tylko doradza, ale i rozwija autorskie rozwiązania IT, wspierające decyzje prawne, podatkowe i biznesowe firm. Sprawnie komunikuje się z rynkiem wykorzystując nowoczesne platformy i technologie. Na bieżąco dzieli się informacjami za pośrednictwem blogów i serwisów tematycznych. Więcej informacji crido.pl, podatkiwbiznesie.pl.

Każdy przedsiębiorca mierzy się dzisiaj z procesem cyfryzacji. Zmieniają się reguły gry i modele biznesowe. Cyfrowe rozwiązania dosięgają każdego czy to poprzez konieczność modyfikacji dotychczasowego sposobu działania, czy poprzez stosowanie coraz większej liczby cyfrowych rozwiązań. Te trendy dotykają też obszaru podatków i prawa. Dobrym przykładem jest chociażby wzmożona aktywność legislatora unijnego i krajowego w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej. W tym obszarze, jak i szeregu innych, które pojawią się w przyszłości oraz będą spójne z naszymi kompetencjami, chcemy wspierać IAB Polska i jej członków. W ten sposób mamy nadzieję przyczynić się do rozwoju cyfrowych firm w Polsce

- komentuje Roman Namysłowski, partner zarządzający w Crido Taxand

W strukturach IAB Polska jest aktualnie zrzeszonych już ponad 230 firm członkowskich, reprezentujących podmioty działające w branży internetowej.