Casebook SEM #9: Marketing Online dla Spod Igły i Nitki

11.04.2019

Marketing Online
Dla: Spod Igły i Nitki

 


Spod Igły i Nitki jest sklepem internetowym prowadzącym sprzedaż tekstyliów domowych i hotelowych. Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od zapoznania się z wcześniejszymi działaniami z zakresu PPC oraz od ustalenia głównych celów kampanii. Wcześniej, w ramach Google Ads, były prowadzone tylko kampanie produktowe i remarketing, a ROAS za okres 1.09-14.10 wynosił 434%. Wraz z klientem ustaliliśmy, że satysfakcjonujący dla niego poziom ROAS z kampanii PPC, powinien kształtować się na poziomie 700%.

CEL

Zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednio wysokiego zwrotu z inwestycji na reklamę (ROAS na poziomie 700%).

STRATEGIA

Na początku realizacji celu założyliśmy nowe konto reklamowe Google Ads i podłączyliśmy analitykę internetową, przekazując klientowi dostęp do kont oraz ucząc jak odczytywać raporty i kontrolować efektywność prowadzonych przez nas działań. Po określeniu głównych celów klienta, czyli założenia, że minimalny ROAS powinien wynosić 700% z kampanii Google Ads, zajęliśmy się doborem działań reklamowych. Podjęliśmy decyzję, aby wykorzystać najbardziej skuteczne rodzaje kampanii Google Ads dla sklepu internetowego, czyli:

● kampanię produktową,13 CASE STUDIES (5)
● kampanię w wyszukiwarce,
● kampanię remarketingu i remarketingu dynamicznego.

oraz zastosowaliśmy poniższe formaty reklamowe:

● linki sponsorowane w wyszukiwarce,
● reklamy produktowe w ramach Zakupów Google,
● reklamy dynamiczne w ramach sieci GDN,
● elastyczne reklamy dynamiczne w ramach sieci GDN

PRZYKŁAD:
Reklamy dynamiczne w ramach sieci GDN:

1

 

 

Elastyczne reklamy dynamiczne w ramach sieci GDN:

221

Kampanie produktowe zostały szczegółowo podzielone na odpowiednie kategorie. Dzięki takiemu podziałowi powstało 20 kampanii oraz 177 grup reklam. Dodatkowo, dzięki współpracy z klientem, udało nam się zoptymalizować plik produktowy tak, aby zmniejszyć do minimum % odrzuconych produktów. Kampanie w wyszukiwarce zostały podzielone na wyznaczone przez klienta kategorie. Dodatkowo istotnym czynnikiem był szczegółowy podział słów kluczowych na grupy reklam oraz odpowiednie dopasowanie tekstów reklam. Tym sposobem powstało 6 kampanii zawierających ponad 317 grup reklam i 1793 skutecznych słów kluczowych.

Dla kampanii remarketingowych stworzyliśmy zaawansowane grupy odbiorców w Google Analytics. Dzięki temu mogliśmy wzmocnić działania na różnych etapach lejka zakupowego, co przełożyło się bezpośrednio na konwersje w witrynie.

Stworzenie przemyślanej i tak rozbudowanej struktury kampanii oraz zastosowanie zaawansowanych ustawień pozwoliło nam na zwiększenie zarówno przychodów sklepu jak i wskaźnika ROAS kampanii już w pierwszych dniach po jej uruchomieniu.

W czasie prowadzenia kampanii mamy stały kontakt z klientem, dzięki czemu możemy szybko reagować na jego bieżące potrzeby, takie jak zmiany w sklepie, promocje, nowości oraz ewentualne błędy w pliku produktowym. Kampanie produktowe są stale optymalizowane z uwzględnieniem marży, gdzie dla produktów o wysokiej marży został ustalony niższy % ROAS. Współpraca polegająca na dzieleniu się danymi pozwala nam maksymalizować zyski naszego klienta, a nie tylko liczbę wizyt na stronie, liczbę transakcji czy przychody.

REZULTAT

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA ANALITYCZNE:
Google Analytics z modułem e-commerce.

MIARA EFEKTYWNOŚCI KPI:
Przychody z kampanii reklamowej i ROAS oraz zysk z kampanii.

BADANY OKRES:
● przed optymalizacją: wrzesień – październik 2016,
● pierwsze 2 miesiące współpracy: listopad – grudzień 2016,
● po roku optymalizacji: listopad – grudzień 2017.

Kampania już w pierwszym miesiącu zanotowała wzrost ROAS z kampanii Google Ads, który wyniósł 783% czyli ponad 80% więcej niż przy poprzednich działaniach.

W grudniu ROAS z kampanii wynosił 1215%, następnie w ciągu roku ROAS wahał się od ok.730% do ok. 1100%. Porównując dwa okresy kampanii listopad –grudzień 2016 oraz listopad – grudzień 2017, zanotowaliśmy wzrost przychodów z kampanii o198% oraz wzrost przychodów z całego sklepu o 186%.

ROAS Z KAMPANII GOOGLE ADS
● przed optymalizacją: 434%,
● w pierwszym miesiącu prowadzenia działań (listopad 2017): 783% (wzrost 1,8x),
● w drugim miesiącu prowadzenia działań (grudzień 2017): 1215% (wzrost 2,8x).

PRZYCHODY W PORÓWNYWANYCH OKRESACH LIS-GRU 2017 VS. LIS-GRU 2016
● wzrost przychodów z kampanii o 198%,
● wzrost przychodów z całego sklepu o 186%.

WNIOSKI

Podsumowując, wzrost ROAS o ponad 80% w pierwszym miesiącu i wzrost przychodów wciągu roku o 198% z kampanii Google Ads jest możliwy dzięki odpowiedniej optymalizacji kampanii, zastosowaniu zaawansowanych ustawień oraz ścisłej współpracy z klientem.

 


POBIERZ 13 CASE STUDIES SEM