Apel w sprawie ePrivacy

25.10.2017

IAB Polska wraz z dziewięcioma innymi organizacjami – BCC, Konfederacją Lewiatan, KIG, PIIT, ZIPSEE, Startup Poland, IAA, OFBOR, Izbą Gospodarki Elektronicznej – apeluje do polskich Europosłów o głosowanie przeciwko projektowi rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (ePrivacy) na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

W toku całego dotychczasowego procesu legislacyjnego polscy i europejscy przedsiębiorcy apelowali o wypracowanie zrównoważonych rozwiązań, które zapewnią niezbędną prywatność użytkownikom, ale jednocześnie nie będą wpływać negatywnie na innowacyjność polskiej i europejskiej gospodarki. Projekt w przyjętym przez Komisję LIBE 19 października br. kształcie stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarki cyfrowej w Europie i dla setek tysięcy miejsc pracy, szczególnie dla młodego pokolenia. Przepisy te postawią przedsiębiorców europejskich, w szczególności startupy oraz małe i średnie firmy, na straconej pozycji względem konkurencji z państw leżących poza UE.

Najbardziej niekorzystne przepisy projektu rozporządzenia ePrivacy zakładają m.in. ustanowienie nowego, wyjątkowo restrykcyjnego reżimu przetwarzania danych osobowych, mimo przyjęcia w UE w ubiegłym roku rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), który to akt miał w założeniu kompleksowo i jednolicie regulować te kwestie dla wszystkich kategorii podmiotów. Projekt rozporządzenia bez żadnego merytorycznego uzasadnienia obarcza najbardziej newralgiczne dla rozwoju gospodarki cyfrowej branże niemożliwymi do spełniania wymogami:

  • domyślne podwyższone ustawienia prywatności w aplikacjach i urządzeniach (privacy by default) – co oznacza, iż użytkownicy z dużym prawdopodobieństwem określą ustawienia prywatności na poziomie przeglądarki internetowej, co utrudni polskim i europejskim dostawcom usług internetowych uzyskanie takiej zgody na etapie wizyty użytkownika na ich stronie;
  • zakaz blokowania dostępu do treści użytkownikom, którzy nie zgodzą się na przetwarzanie ich danych (cookie walls) – co oznacza zmuszenie internetowych wydawców i dostawców treści do oferowania usług de facto za darmo. Długofalowo będzie to oznaczało, że dobrej jakości treści w internecie będą dostępne jedynie odpłatnie, a wg badań użytkownicy tego nie chcą;
  • obowiązek przypominania użytkownikom co 6 miesięcy o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych – co oznacza, iż uzyskanie zgody na przetwarzanie plików cookies będzie procesem wieloetapowym, uciążliwym dla użytkowników.

Organizacje przedsiębiorców podkreślają, że finalna propozycja Komisji LIBE Parlamentu Europejskiego nie uwzględnia wystarczająco uwag i postulatów przedsiębiorców. Regulacja w takiej formie byłaby barierą dla przyszłych innowacyjnych zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych. Dodatkowo jest ona nadal niespójna z RODO i negocjowanym Kodeksem Łączności Elektronicznej.

Autorzy apelu mają cały czas nadzieję na wypracowanie lepszych rozwiązań w toku dalszych negocjacji.

Polecane wyniki badań:

http://wszystkoociasteczkach.pl/

https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/IAB_Polska_Prywatnosc_w_sieci_2016_2017_raport.pdf

http://datadrivenadvertising.eu/

http://www.likeabadmovie.eu/

 

IAB Polska, BCC, Konfederacja Lewiatan, KIG, PIIT, ZIPSEE, Startup Poland, IAA, OFBOR, Izba Gospodarki Elektronicznej