Akredytacja DIMAQ: Reklama [nie]odpowiedzialna społecznie

07.03.2018

19 marca w Warszawie Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy organizuje konferencję „REKLAMA [NIE]ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE”. Nawiąże ona do „Apelu do twórców i osób wpływających na kształt reklamy” z sierpnia ubiegłego roku i podejmie temat wykorzystania w komunikacji marketingowej symboli patriotycznych. Zaprezentowane zostaną także inne pułapki w reklamie, w tym najczęściej skarżone przekazy reklamowe oraz normy prawne regulujące reklamę versus Kodeks Etyki Reklamy. Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ.nieodp 470307

Akredytacja DIMAQ oznacza, że wydarzenie włączone jest do systemu punktacji w ramach recertyfikacji DIMAQ – pierwszego w Polsce certyfikatu kompleksowo potwierdzającego kompetencje digital marketingowe przyznawanego przez IAB Polska (więcej informacji TUTAJ).
Posiadacze certyfikatów mogą wziąć udział w wydarzeniu w cenie specjalnej -300 zł netto. W formularzu zgłoszeniowym wydarzenia należy wybrać odpowiednią opcję.

Konferencja stanowi odpowiedź Rady Reklamy m.in. na problem nieodpowiedzialnego nawiązania do wydarzeń historycznych w komunikacji marketingowej, który poruszył całe środowisko reklamowe w połowie ubiegłego roku. W dodatku zbliżają się obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, co prawdopodobnie przyniesie wzrost przekazów reklamowych o tematyce historycznej i patriotycznej.

Tym samym wydarzenie rozpoczyna działania edukacyjne skierowane do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie kreacji reklamowych.

Zaproszeni prelegenci wskażą przyczyny, rodzaje i skutki dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na poglądy, świadomość historyczną oraz płeć, w przekazach reklamowych, jako naruszenia najczęściej zgłaszanego do Komisji Etyki Reklamy przez konsumentów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób odpowiedzialnie i zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy korzystać z symboliki i historii narodowej. Słuchacze wspólnie z zaproszonymi gośćmi odpowiedzą także na pytanie, kto bierze odpowiedzialność za komunikację marketingową oraz jak unikać błędów
i potknięć oraz, co także istotne – gdzie szukać wsparcia w razie wątpliwości.

Szczegóły, program oraz bilety: https://www.radareklamy.pl/szkolenia