Zobacz

Kalendarz

Sprawdź kalendarz wydarzeń IAB Polska
Obecnie realizacja kampanii audiowizualnej bez internetu jest w przypadku większości działań marketingowych nieoptymalna. Warto też podkreślić, że przewagą internetu w relacji do kampanii telewizyjnej jest możliwość zaangażowania konsumenta. Komunikat, który dociera do konsumentów przez TV powinien być równocześnie wsparty kampanią w sieci
- Jacek Dzięcielak

Badania i publikacje W sekcji Badania i publikacje prezentujemy wyniki badań, prowadzonych przy współpracy z firmami i agencjami badawczymi oraz zamieszczamy raporty strategiczne IAB Polska. Dowiesz się z nich jak kształtuje się wartość rynku reklamy online oraz poznasz zmiany i trendy w marketingu internetowym. Wiedza ta pozwoli Ci podejmować bardziej świadome i efektywne decyzje biznesowe i marketingowe.

Badania i publikacje

Edukacja i szkolnictwo Jednym z ważnych zadań IAB jest aktywne edukowanie rynku reklamy interaktywnej w Polsce. W sekcji Edukacja i szkolnictwo znajdziesz informacje na temat kierunków studiów oraz spotkań umożliwiających zdobycie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu marketingu i reklamy w Internecie oraz zagadnień dotyczących branży interaktywnej.

Edukacja i szkolnictwo

Legislacja W sekcji Legislacja prezentujemy dokumenty i zmiany legislacyjne mające istotny wpływ na funkcjonowanie branży interaktywnej w Polsce. Zachęcamy do merytorycznej dyskusji oraz dążymy do wypracowania optymalnych, jednolitych rozwiązań dla całej branży.

Legislacja
appnet stronaappnet strona
Sales & More SA
 logoSales & More SA
 logo
DBMSDBMS
oxmediaoxmedia
leadr_310x124leadr_310x124
sas institute logosas institute logo
makolablogo310x124pxmakolablogo310x124px
CSGroupCSGroup
Merlin GroupMerlin Group
polsatpolsat
adtankadtank
qpony 310 x 124qpony 310 x 124
abistronaabistrona
Web Search Factory Polska sp. z o.o. logoWeb Search Factory Polska sp. z o.o. logo
f11 agencyf11 agency
greytreeczlonekgreytreeczlonek
wtg członekwtg członek
Untitled design (44)Untitled design (44)
groupm logogroupm logo
Mexad logoMexad logo