Mixx Awards & Conference

MIXX Awards to święto dla branży internetowej. Konkurs ten jest uhonorowaniem dziesiątków godzin pracy i talentu twórców kampanii reklamowych online. Jury Mixx Awards ocenia w nim wszystkie aspekty marketingu internetowego, w tym: strategii, realizacji, umiejętność wykorzystania mediów, efektywność i ROI.

Zgłoś kampanię >

Trochę historii
MIXX Awards to konkurs międzynarodowy z tradycją sięgającą 2005 roku, kiedy to po raz pierwszy został zorganizowany przez amerykański oddział IAB. Od tamtej pory z powodzeniem jest rozwijany w wielu krajach świata i stał się jednym z najważniejszych konkursów dla branży interaktywnej. Polska edycja konkursu organizowana jest od 2006 roku, będąc równocześnie drugą – po belgijskiej –  najstarszą edycją Mixx Awards w Europie.

Po co MIXX Awards?
Założeniem polskich nagród MIXX jest wyłonienie i nagrodzenie kampanii interaktywnych, które zaskakiwały formą – były połączeniem kreatywności i efektywności. Twórcy najlepszych rozwiązań kreatywnych maja możliwość zaprezentowania swoich kampanii przed reklamodawcami i dysponentami budżetów reklamowych.

Transparentny system oceniania
Oceny nadesłanych prac dokonuje profesjonalne Jury składające się z wybitnych przedstawicieli agencji, domów mediowych oraz marketerów (klientów). Jury skrupulatnie ocenia każde z nadesłanych zgłoszeń. System oceny jest tranparentny, określony w regulaminie znajdującym się na stronie internetowej konkursu. Nad całością przebiegu głosowania czuwa zewnętrzny audytor – firma PWC.

13 kategorii konkursowych, nagrody za dokonania, ‘Best in Show’ oraz Innovation Award

Twórcy najlepszych kampanii reklamowych w internecie mogą zgłosić swoje prace aż w 13 kategoriach konkursowych podzielonych na dwa obszary: Strategies & Objectives oraz Tools & Tactics. Poniżej zaprezentowano wszystkie kategorie MIXX Awards 2014 z podziałem na obszary.

Obszar: Strategies & Objectives

 • Kampania Wizerunkowa
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Bezpośredni odzew (direct response & generowanie leadów)
 • Lojalność wobec brandu
 • Kampanie społeczne i non-profit

Obszar: Tools & Tactics

 • Marketing Społecznościowy
 • Gry
 • Wideo-online
 • Branded content
 • Kampanie cross-mediowe
 • Mobile/tablets
 • Mobile Application
 • Strona Brandowa

Jedna kampania może być zgłoszona w kilku różnych kategoriach w każdym z obszarów, jednak w danym obszarze kampania może wygrać tylko w jednej kategorii (kampania może maksymalnie zdobyć dwie nagrody: jedną w jednej z kategorii w obszarze Strategies & Objectives oraz jedną w jednej z kategorii w obszarze Tools & Tactics).

Innovation Award – otrzyma ją kampania, która zostanie wybrana przez Jury jako najbardziej innowacyjna spośród wszystkich kampanii zgłoszonych do konkursu.