Komentuj, nie obrażaj

Akcja „Komentuj. Nie obrażaj.” jest wkładem branży internetowej w dyskusję dotyczącą tego czy faktycznie internet jest miejscem, w którym w sposób szczególny swój wyraz znajduje chamstwo i nietolerancja. Jako praktycy internetu, wiemy, że tak nie jest.


Internet nie różni się pod tym względem od innych kanałów komunikacji międzyludzkiej. Zrealizowane wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej badanie potwierdza nasze intuicje. Wypowiedzi, które mogą być uznane za obraźliwe stanowią naprawdę minimalny odsetek wszystkich wypowiedzi i całej aktywności komunikacyjnej osób korzystających z internetu.

W tak ogromnej masie wypowiedzi, jaka pojawia się codziennie w internecie, nie sposób całkowicie uniknąć negatywnych komunikatów, które mogą być dla kogoś obraźliwe, ale to samo dotyczy każdej innej sfery życia. Z agresją słowną spotykamy się przecież tak samo na ulicy, jak w postaci graffiti na murach domów, a także w mediach tradycyjnych, i to mimo że tam odbiorcy nie mają możliwości komunikowania się w sposób bezpośredni.


Więcej informcji na stronie komentujnieobrazaj.pl.