Spotkanie grupy roboczej: Usability

Termin

17 października 2014
godzina 12.30

Miejsce

Warszawa
iabłko, Krucza 16/22

Temat

Spotkanie grupy roboczej

Usability