Spotkanie grupy roboczej: „Social Media”

Termin



13 wrzesień 2013, godzina 12:00
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Social Media”