Spotkanie grupy roboczej: Social media

Termin

20 lutego 2015
godzina 10.00

Miejsce

Warszawa
iabłko, Krucza 16/22

Temat

Spotkanie grupy roboczej

Social media