Spotkanie grupy roboczej „Social Media”

Termin



19 marca 2014, godzina 10:00
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Social Media, Gry w marketingu”. Spotkanie z Twitterem